”Vindkraft i motvind behöver utlovade satsningar nu”

2017-03-01 13:18  
Lise Nordin (MP), riksdagsledamot och energipolitisk talesperson.

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Vindkraftens kärva ekonomiska läge gör att de planerade satsningarna på utbyggnad borde tidigareläggas, anser Lise Nordin (MP).

Sverige har ett mål om 100 procent förnybar elproduktion 2040 efter att fem partier enats i en energiöverenskommelse. Vindkraften är avgörande för att nå målet och har stor potential för fortsatt utbyggnad. Sedan en tid tillbaka befinner sig dock vindkraftsbranschen i ett allvarligt ekonomiskt läge. Elpriserna har varit väldigt låga en längre tid och nu har också priserna på elcertifikaten, som ger extra stöd till förnybar el som vindkraft, sjunkit.

Stödsystemet med elcertifikat har lett till en positiv utveckling av förnybar el i Sverige. Målet om 30 TWh till år 2020 bedöms snart vara uppnått med de investeringsbeslut som tagits. Det är positivt för Sverige och världen att den förnybara energin byggts ut snabbare än beräknat. Teknikutvecklingen har gjort att vindkraft i dag är mycket billigare än för bara några år sedan. Men detta har också gjort att elcertifikatmarknaden ger väldigt låg ersättning till de projekt som redan har byggts.

Detta är särskilt svårt för dem som byggt vindkraft tidigare med högre kostnader. En del av de aktörerna har små ekonomiska marginaler i dag. Osäkerhet inför kommande politiska beslut är en annan orsak till låga priser på elcertifikatmarknaden. Dels väntar marknaden på besked från en förhandling mellan Norge och Sverige. Dels väntar man på svar från de fem partierna i energiöverenskommelsen om hur den kommande perioden i stödsystemet ska utformas.

Ett antal frågor är nu viktiga för att se till att stärka vindkraften. Först och främst är vi på gång att dra igång nya certifikat. Tillsammans med målet om 100 procent förnybar elproduktion fick vi med de andra partierna på en förlängning av elcertifikatsystemet med ytterligare 18 TWh. Det är mycket, lika mycket som det byggts vindkraft hittills. Samtidigt behöver vi också ett tydligt och bra avtal med Norge, som vi delar systemet med, om hur elcertifikatsystemet kan utformas när Sverige beslutat att förlänga och utöka med 18 TWh till 2030.

De fem partierna i energiöverenskommelsen ska nu enas om den proposition som ska läggas till riksdagen om förlängningen av elcertifikaten. Det är viktigt att avtalet med Norge blir klart i närtid och ger goda förutsättningar för Sverige att fortsätta ge stöd till vindkraft och annan förnybar elproduktion. Marknaden behöver veta vad som gäller framöver. Partierna är överens om att elcertifikatsystemet ska förlängas men Energimyndigheten har föreslagit att utbyggnaden i huvudsak ska ske senare i tid.

För Miljöpartiet är förnybar energi en hjärtefråga och vi är villiga att vända på alla stenar för att se hur förutsättningarna i elcertifikatsystemet kan förbättras. Vi vill att den så kallade kvotkurvan, utbyggnadstakten, mellan 2020-2030 ska vara linjär för att ha hög ambition i fortsatt utbyggnad av den förnybara energin. För att förenkla kan det liknas vid en tidigareläggning av utlovade satsningar på vindkraft. I läget att vindkraften har det kärvt vore det olyckligt att vänta med utbyggnaden av förnybart till den senare delen av perioden med en så kallad baktung kurva.

Jag är övertygad om att vindkraften kommer att fortsätta byggas ut i Sverige tillsammans med annan förnybar energi. Vi har på kort tid gått från att hundra procent förnybar energi var en Miljöpartistisk vision till att det nu blir nationell politik. Vindkraft går från att vara en pionjärmarknad till en mer mogen marknad.

Även andra delar av den förnybara marknaden växer så knakar, det sätts till exempel upp solceller på hustak som aldrig förr. Resultatet av de kommande samtalen mellan partierna är viktiga för fortsatt utbyggnad av den förnybara energi som Sverige har fantastiska förutsättningar för.

Lise Nordin (MP), riksdagsledamot och energipolitisk talesperson

Mer om: Debatt Vindkraft

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt