”Vindkraft blir för dyrt”

2013-03-21 10:33  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

REPLIK. Vindindustrin försöker skicka notan till skattebetalarna. Det handlar nämligen om mycket stora kostnader att ansluta vindkraftparkerna till havs, skriver Jonny Fagerström och Björn Törnvall.

Vindindustrin vill att Sveriges skattebetalare, via Svenska Kraftnät, ska betala anslutningarna från havsbaserad vindkraft till stamnätet. Det är lätt att förstå varför. Det handlar om mycket stora kostnader.

Att vindkraft till havs eller till sjöss kostar dubbelt så mycket att bygga och underhålla, som landbaserad vindkraft vet de flesta idag. Att den dessutom har en betydligt kortare teknisk livslängd på grund av sitt utsatta läge börjar bli allt mera känt liksom att kostnaderna för service och underhåll är mycket högre än man trodde tidigare.

Skandalen på Gässlingegrundet i Vänern söder om Karlstad är ett tydligt exempel på hur lätt de gröna drömmarna blir till ekonomiska mardrömmar. Reparationskostnader på över 140 miljoner får nu betalas av skattebetalarna i Karlstad och Hammarö.

Vindindustrin förutsätter att vår kärnkraft ska avvecklas inom tjugo år. En nybyggnad, gärna med nyare teknik som utnyttjar befintligt kärnavfall, verkar inte finnas med i vindlobbyns gröna kristallkula.

Det är bara gammal ineffektiv vindkraftsteknik som gäller.

Resonemanget kring landets framtida energiförsörjning handlar om olika tidsperspektiv.

Vi anser att hela utbyggnaden av vindkraft i Sverige är onödig och borde ha stoppats. På kort sikt, 5-10 år från i dag ser vårt växande elöverskott och skiffergasens inträde på världsarenan ut att garantera en så god försörjningstrygghet, och så låga elpriser, att vindkraften och bioenergin inte kan konkurrera utan mycket stora subventioner från samhället.

Årsterminspriserna för el med leverans 2014-2018 är nu nere på 30 öre/kWh.

Branschorganisationen Svensk Energi skriver:

”Den utveckling som sker i flera europeiska länder med massiva subventioner till väderberoende produktion som vind och sol innebär att de ekonomiska möjligheterna att upprätthålla en basproduktion, vilket är nödvändigt för ett fungerande kraftsystem, blir allt sämre.

Billig kol kommer att kompensera för detta. Däremot blir de klimatpolitiska målen knappast lättare att nå. Konsekvenserna av detta för såväl svensk vindkraft som biobränsleeldad kraftvärme kommer att bli stora på en integrerad europeisk marknad.”  

Om vi istället anlägger ett perspektiv på 15 till 20 år så är dagens vindkraftverk sedan länge borta. Dessutom, vad vet vi idag om vilken ny teknik för effektiv, säker och utsläppsfri elproduktion vi har till hands i framtiden?

Att den ineffektiva, miljöpåverkande och dyra vindkraften då skulle ha utvecklats till ett realistiskt alternativ har vi dock mycket svårt att tro.

Vi har helt enkelt inte råd med detta mycket dyra sätt att producera opålitlig el i Sverige, allra minst el från den extra kostnadskrävande havsbaserade vindkraften.

Varken argumentet om alla permanenta och lokala arbetstillfällen som vindkraften ska skapa, eller ännu mindre dess påstådda bidrag till försörjningstryggheten för el, håller ens för en enklare granskning. Detta vet vindindustrin mycket väl.

Enligt en internationell forskningsrapport försvinner fyra riktiga jobb för varje MW vindkraft som installeras. Läs rapporten här

Både spanska och danska erfarenheter visar dessutom att för varje subventionerat jobb inom vindindustrin så försvinner 2-3 riktiga jobb inom andra sektorer på grund av ökade elkostnader och snedvriden konkurrens.

Det finns därmed ingen anledning att rusa iväg över den ekonomiska stupkanten, bara för att ”gå före”.

Om alternativet är att någon annan gör det istället, låt dem göra det.

Så mycket bättre för Sverige och för landets skattebetalare.

Jonny Fagerström och Björn Törnvall

Föreningen Svenskt Landskapsskydd

Relaterade dokument

Mer om: Elnät Energi

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt