”Vilken EU-kandidat vågar stå upp för gasen?”

2014-05-20 10:17  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Med lokalproducerad gas i systemet kan Europas energiberoende av Ryssland minska. Men Sverige är en liten aktör och vi är beroende av besluten som tas på EU-nivå. Att försvara gasen i energimixen är att ta ansvar för svenskt miljöteknikkunnande, för minskade utsläpp, nya exportmöjligheter och fler jobb, skriver Anders Mathiasson, vd Energigas Sverige.

Energipolitik är hett i Europa. Det visar inte minst krisen i Ukraina som direkt får följdverkningar på energipriser och försörjningsfrågan. Inför valet till Europaparlamentet i slutet av maj lär energitemperaturen stiga ännu några grader.

Vem som väljs kan betyda mycket för utvecklingen inom en rad områden, inte minst inom energiområdet som är ett av de viktigaste politikområdena i EU och där samarbetet gradvis fördjupas allt mer. Flera viktiga frågor som alla hänger ihop diskuteras just nu inom EU:

Klimatmål: Tuffa och långsiktiga klimat- och utsläppsmål är en förutsättning för att den förnybara gasen ska kunna utvecklas och bidra till omställningen. Transportsektorn får inte glömmas bort. Höga målsättningar på området är nödvändigt.

Biodrivmedel: Förutom avfall och restprodukter utgör grödor, rester och spill från mark och skog viktiga resurser för att producera biodrivmedel. Detta gröna guld kan tas tillvara utan att försvåra matproduktion samtidigt som den biologiska mångfalden och hållbart skogsbruk värnas.

Infrastruktur: Ska fler fordon gå på gas krävs en fungerande tankinfrastruktur i hela EU. Förslaget om utbyggnad av tankstationer för fordonsgas, LNG, vätgas och laddstationer för el är viktigt för att rena och förnybara drivmedel ska kunna får ett genomslag, både på land och till sjöss. Den handlingsplan för utbyggnad som varje land nu ska ta fram måste bli ambitiös.

Skatter: Minimiskattenivåer på energiområdet förhandlas inom EU och påverkar direkt möjligheten att exempelvis främja industrins och transportsektorns övergång från kol och oljeprodukter till gas och förnybara drivmedel.

Som en av nyckelspelarna står gas för en mycket viktig del i EUs energiförsörjning. Gas ses som en av de renaste, säkraste och tillförlitligaste energikällorna för elproduktion och värme, samt i växande grad även för transporter på land och till havs. Gas är helt avgörande för att förbättra luftkvaliteten, nå klimatmål och för att stärka den europeiska konkurrenskraften.

Gaser med fossilt ursprung så som naturgas och gasol dominerar i Europa men allt fler insatser görs för att påskynda marknadstillväxten och inblandning av de förnybara gaserna så som biogas. Infrastrukturen, tekniken och kunskapen är densamma oavsett ålder på gasen. Mer lokalproducerad förnybar gas i systemet gör även att energiberoendet av Ryssland kan minska.

Sverige har länge varit en föregångare i utvecklingen av biogas. Särskilt vårt val att använda biogasen som drivmedel till fordon av olika slag, gör oss i dag till världsledande. Vi är också ett föregångsland när det gäller produktion av flytande biogas till långväga tunga transporter, förgasning av skogsavfall till biogas och flytande naturgas i passagerarfartyg. Antalet svenska industrier som överger oljan till förmån för gas blir samtidigt fler.

Men trots vår kunskap och vårt föregångsarbete är Sverige en liten aktör på den europeiska gasmarknaden. Och mycket av vårt arbete är beroende av förhandlingarna och besluten som tas på EU-nivå.

Att bli svensk ledamot i Europaparlamentet innebär både en chans och ett ansvar för att den positiva svenska gasutvecklingen ska fortsätta. Att våga debattera energipolitik, att försvara gasen i en svensk och europeisk energimix är att inför Europaparlamentsvalet ta ansvar för svenskt miljöteknikkunnande, för minskade utsläpp, nya exportmöjligheter och fler jobb.

Är de svenska kandidaterna redo att ta detta ansvar?

Anders Mathiasson, vd Energigas Sverige

Mer om: Debatt Gas

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt