"Vi vill bara att slutet ska bli säkert"

2011-03-11 07:23  
Foto: Curt-Robert Lindqvist/SKB

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Nu kan Strålskyddsmyndigheten begära att få se all forskning som SKB har dokumenterad. Det krävs bättre underlag för att kunna avgöra om förslaget till slutförvar av kärnavfallet blir säkert, skriver Johan Swahn och Mikael Karlsson.

På tisdag den 16 mars 2011 sker den hittills viktigaste händelsen i den svenska hanteringen av kärnavfallet från kärnkraften. Kärnkraftsbolagens kärnavfallsbolag SKB lämnar in en ansökan till Strålsäkerhetsmyndigheten och till miljödomstolen i Nacka. Bolaget vill få tillstånd att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle vid Forsmarks kärnkraftverk.

I en debattartikel i januari i Ny Teknik varnade vi för att miljösäkerheten med industrins så kallade KBS-metod kan vara helt otillräcklig. Vi kritiserade kärnavfallsbolaget SKB för att hemlighålla viktiga forskningsresultat och vi menade att den alternativa metoden med djupa borrhål borde utredas mer noggrant.

Kärnavfallsbolaget SKB svarade att deras enda uppgift är att ta ansvar för att åstadkomma ett säkert slutförvar för det svenska kärnavfallet. Bolaget avvisade alla farhågor att det skulle finnas några problem med den svenska KBS-metoden och välkomnade den stundande prövningen.

Liksom kärnavfallsbolaget SKB vill vi ha ett säkert slutförvar. Vi vill uppnå den långsiktigt miljömässigt bästa hanteringen av det svenska kärnavfallet. Det får inte finnas några avgörande osäkerheter om miljösäkerheten.

Till skillnad från kärnavfallsbolaget SKB menar vi dock att ett bättre beslutsunderlag krävs för att möjliggöra en sådan allsidig prövning som lagstiftningen kräver. Det finns stora oklarheter med säkerheten i industrins metod och det är uppenbart att industrin inte tillräckligt väl belyst alternativa metoder, vilket upprepade gånger har påpekats från såväl miljörörelsen som officiellt håll.

Eftersom industrin trots detta nu lämnar in sin ansökan hoppas vi att den kommande miljöprövningen sätter press på industrin att komplettera sin ansökan. Vi hoppas också att prövningen ökar möjligheten att ingående analysera de problem som vi lyft fram genom åren. Med en ansökan på sitt bord kan nämligen myndigheten med fullt juridiskt stöd begära att få se all den forskning som kärnavfallsbolaget har gjort, inte bara de resultat som bolaget velat redovisa.

En grundlig granskning kan mycket väl visa att den växande skara kritiker inom forskningsvärlden, som är tveksam till säkerheten med barriärerna av koppar och lera, har rätt. De antaganden som görs av kärnavfallsbolaget, i modellerna i säkerhetsanalysen, har nämligen mycket svagt empiriskt stöd i vetenskapliga försök, speciellt när det gäller den miljö som finns i Forsmarkberget.

Miljödomstolens och Strålsäkerhetsmyndighetens prövning kommer att ta flera år. Sedan blir frågan om tillståndet helt klart politisk eftersom regeringen är den instans som ska ta det slutgiltiga beslutet. Då får det inte finnas så stora osäkerheter om slutförvaringen som det gör i dag.

Redan i den inledande fasen av granskningen kommer det att avgöras om ansökan är komplett nog för att börja prövas. Då kommer myndighetens och domstolens syn i viktiga frågor att visa sig. Det närmaste halvåret blir därför mycket spännande för alla som intresserar sig för denna miljöfråga med bäring oerhört långt in i framtiden.

Mikael Karlsson, ordförande Naturskyddsföreningen

Johan Swahn, kanslichef Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG

Mer om: Debatt Energi

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt