”Vi tryggar Litauens el”

2013-05-20 14:15  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. EU-kommissionen bidrar med 175 miljoner euro för att koppla samman de svenska och litauiska elsystemen. Kraftkabeln, Nordbalt ska minska Litauens beroende av dyra fossila bränslen och trygga elförsörjningen, skriver Anna-Karin Hatt och Jaroslav Neverovic, energiministrar i Sverige respektive Litauen.

Europa står inför stora utmaningar. I en allt mer globaliserad värld, som just nu präglas av ekonomisk turbulens, måste vi bli bättre på att klara och stärka vår konkurrenskraft. Samtidigt måste vi, i skuggan av den ekonomiska krisen, möta klimatförändringarna.

Nyckeln till både ökad konkurrenskraft och minskad klimatpåverkan är en allt tryggare och allt mer hållbar energiförsörjning, som kan bidra till ökad konkurrenskraft, större leveranssäkerhet och till minskad klimatpåverkan, i våra respektive länder och i Europa som helhet.

Med det för ögonen tar Sverige och Litauen nu ett stort och viktigt steg för att skapa en tryggare och mer hållbar energiförsörjning i vår del av Europa när våra respektive regeringar gett klartecken till att bygga kraftkabeln Nordbalt. Kabeln kommer att binda samman våra länder och bidra till en mer integrerad elmarknad.

Många länder i Europa har en utsatt energisituation, och är i hög utsträckning beroende av en stor och kostsam import av fossila bränslen. Den typen av energi har inte bara en stark klimatpåverkan, utan är också mycket beroende av såväl svängningar i världsekonomin som av geopolitiska faktorer. Det bidrar till att skapa osäkerhet både för företag och för medborgare.

Sverige och Litauen har vitt skilda förutsättningar för sin energiförsörjning, men vi har också en del tydliga gemensamma intressen.

För Litauen är det prioriterat att skapa en tryggare energiförsörjning. För Sverige är det, även om landet har kommit långt i att bygga ut en egen hållbar energiförsörjning, prioriterat att fortsätta i den riktningen. Och både Litauen och Sverige vill se en mer integrerad och bättre fungerande elmarknad och kraftöverföring.

Genom att vi nu tar tydliga steg för att ytterligare knyta samman elnäten runt Östersjön blir förutsättningarna för samhällsekonomiska och rationella investeringar långt bättre.

Med Nordbalt kommer 400 kilometer sjökabel, och mer än 50 kilometer landkabel att läggas ut för att binda samman svenska Nybro och litauiska Klaipeda.

Nordbalt-projektet, kommer när det är genomfört att betyda väldigt mycket för att binda samman det baltiska elnätet med det nordiska, och för att stärka försörjningstryggheten i Baltikum. När den är färdig, i slutet av 2015, kommer den ha en kapacitet om 700 MW el, vilket är lika mycket som ett stort vattenkraftverk.

Nordbalt-anslutningen kommer att integrera Litauens elmarknad med den nordiska marknaden och säkerställa möjligheten för Litauen att öka konkurrensen mellan elmarknadens aktörer och därmed en möjlighet till minskade kostnader för de litauiska konsumenterna.

Om Europa ska kunna nå sina klimatpolitiska mål krävs det en effektiv och integrerad elmarknad i Europa, och bra överföringskapacitet inom och mellan Europas länder. Just därför har EU-kommissionen beslutat att delfinansiera byggandet av Nordbalt med 175 miljoner euro.

När Litauen i juli övertar ordförandeskapet i EU kommer energifrågorna ligga högt upp på agendan. Det är mycket bra. Tillsammans kommer Sverige och Litauen att anstränga oss för att föra energifrågorna framåt i EU, för att etablera en gemensam fungerande energimarknad och en effektiv elmarknad inom Europeiska Unionen.

Anna-Karin Hatt, Sveriges it- och energiminister

Jaroslav Neverovic, Litauens energiminister

Mer om: Debatt Energi

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt