”Vi klarar att återvinna skrotade bilar”

2016-11-29 12:26  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

REPLIK. I en debattartikel i Ny Teknik hävdas att materialet från bilar inte kan återvinnas i tillräckligt rena materialfraktioner och att dagens processer är omoderna. Vi hävdar det motsatta, skriver Kristofer Sundsgård, Stena Recycling.

I vår nya anläggning i Halmstad skapar vi både effektiva och miljövänliga processer.

Vid den nya anläggningen, som är en av Europas modernaste, återvinns renare och mer användbara råvaror ur till exempel uttjänta bilar vilket medför att det är möjligt att nå EUs krav på att återvinna 95 procent av materialet i en bil. Stena Recycling kombinerar beprövad teknik med nya innovationer vilket innebär en högre återvinningsgrad för de fordon som rullat klart på våra vägar, något som gagnar miljön, bilproducenter, bildemonterare och återvinnare.

Återvinningen av personbilar sker i samarbete mellan bilägaren, bildemonterare och återvinningsföretag. Vår process börjar med att ägaren lämnar in sin uttjänta bil till en auktoriserad bildemonterare, som sedan sanerar bilen från det som är miljöfarligt och vissa delar demonteras samt tas om hand för återanvändning. Bilen levereras sedan till oss som med ny industriell teknik startar material- och energiåtervinningen.

Stena Recycling och Bilproducenterna samverkar med bildemonterarna i det rikstäckande nätverket Bilretur, där miljöcertifiering är ett krav för att få vara medlem och för att säkerställa högt ställda miljökrav. Branschförbundet Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund (SBR) ställer också motsvarande krav på certifiering för att bildemonterare ska få vara medlem i SBR. Detta innebär att en mycket stor andel av landets auktoriserade bildemonterare är certifierade. Det är i samarbete mellan miljöcertifierade bildemonterare i Bilretur och Stena Recycling som miljökraven kan uppnås och som samarbetet kan utvecklas framöver.

Forskning och utveckling är också prioriterade områden för oss. Stena Recycling har en forskningsplattform som är unik även ur ett internationellt perspektiv. Även i det sammanhanget är samarbete en förutsättning för att skapa morgondagens återvinningslösningar och vi samverkar därför med en rad ledande högskolor och universitet samt ofta även med våra kunder. Det krävs också en långt utvecklad teknik för att uppnå kraven nu och i framtiden.

Med teknik som vi nu har på plats i Halmstad, kan fler och renare materialfraktioner återvinnas ur det komplexa material som lämnas in i form av personbilar. När komplexa produkter som till exempel bilar återvinns uppstår en svårsorterad rest av textil, gummi, plast och metaller. Den här restfraktionen, som ofta kallas ”fluff”, motsvarar ungefär 20 procent av allt material från bilarna. I de nya processerna kan vi återvinna mer av rena material som tidigare inte har kunnat tas tillvara.

Den så kallade fluffen omvandlas dels till mer av återvunna rena material som metaller och plaster, dels till ett kvalitetsbränsle. Stena Recycling har utvecklat en metod som omvandlar en stor del av fluffen till ett kvalitetssäkrat bränsle som kan användas i processerna inom cementindustrin. Det nya bränslet kan bidra till en minskad användning av jungfruliga bränslen vid cementtillverkning och bränslet kan också bli till fjärrvärme och el. Detta i kombination med utsortering av mer metaller och plaster från fluffen innebär att vi uppnår en ökad återvinningsgrad från bilarna på ett effektivt sätt.

Vi går mot en cirkulär ekonomi i samhället där vi behöver tillvarata och återvinna fler resurser. När det gäller bilåtervinning i Sverige har vi kommit långt. Närmare 200 000 bilar återvinns årligen på den svenska marknaden och 95 procent av materialet från dessa fordon kan återvinnas när de hanteras i samarbete mellan bildemonterarna i Bilretur och Stena Recycling.

Med investeringarna i Stena Nordic Recycling Center visar vi att det går att skapa både effektiva, moderna och miljövänliga processer för bilåtervinning.

Kristofer Sundsgård, vd Stena Recycling AB

Mer om: Debatt Skrotning

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt