Vi kan spara hälften av energin

2009-06-09 23:00  
Hans Nilsson

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

Genom effektivare användning av energin kan vi spara upp till 50 procent. Det som krävs är att beslutsfattarna aktivt medverkar, skriver Hans Nilsson, ordförande i Energieffektiviseringsföretagen.

Vi sitter i Sverige på en veritabel guldfyndighet som bara delvis är utnyttjad. Som andra naturresurser är den delvis dold, men när den kommer i dagen kan vi också vidareförädla den. Vi kan spara resurser

i det svenska samhället, vi kan utveckla nya företag och vi kan skapa nya jobb. Men för detta behöver vi aktiv medverkan av beslutsfattarna. Inte i första hand genom bidrag, utan genom vilja och beslut att utnyttja den dolda resursen. Nämligen effektivare energianvändning. Gräv där ni står!

Marknaden för energieffektivisering är stor och växande. EUs bedömningar är att åtminstone 30 procent av energin skulle kunna sparas med lönsamhet hos kunden. I Sverige skulle det motsvara mer än 100 miljarder per år

i minskade energikostnader. Det är pengar som kunden kan spara genom att göra lönsamma investeringar i sina hem och på sina arbetsplatser. I takt med att medvetenheten om klimatproblemen i världen ökar kommer också den internationella marknaden att växa. Och

i takt med att marknaden växer ökar kunnandet och utbudet, det ger nya innovationer och kostnaderna för effektivisering sjunker ytterligare. Femtio procent mindre energianvändning är möjligt!

Många bedömare förväxlar energi med nytta. Vårt samhälle är helt beroende av den nytta som energin tillhandahåller när den används för att hålla våra hus varma, vår mat färsk, våra arbetsplatser ljusa, våra transporter i?gång, våra arbetsprocesser produktiva, våra butiker välkomnande och så vidare. Detta får vi genom att den inköpta energin omvandlas till nytta i en installation. Energin är bara ett medel, men det är installationen som skapar nyttan (ljus, kraft, värme, kyla, underhållning).

Effektivare energianvändning kan levereras med många olika sorters teknik; byggnadsteknik, elteknik, vvs-teknik, kylteknik, isoleringsteknik, solavskärmningsteknik, belysningsteknik och så vidare. Detta är bra, men skapar också problem. Det kan vara svårt att som kund se vilken kombination av åtgärder som passar just min verksamhet och min fastighet. Kunden har många valmöjligheter, men blir också villrådig. Vad är bäst? När skall det göras? Vem kan man lita på?

Några bedömare är uppgivna och säger att effektivisering sker jämt och ständigt i takt med teknisk utveckling av nya bilar, ny elektronik, men att resultatet äts upp av en ökad levnadsstandard och tillväxt, det vill säga fler bilar och mer elektronik. Men det de glömmer är just den dolda ineffektiviteten i befintliga byggnader och gamla installationer. Det är där den stora potentialen ligger dold.

Vi utmanar alla beslutsfattare:

Vi vill inte ha bidrag, vi vill ha marknadsutveckling.

* Om ni är politiker i kommuner och landsting - sitter ni på en tillgång i alla era fastigheter och anläggningar.

* Om ni driver industriell och kommersiell verksamhet bör ni fråga er när ni sist såg över er produktionsanläggning och alla de små motorer, pumpar, fläktar, armaturer och annat som sitter där.

* Om ni jobbar i styrelsen i bostadsrättsföreningar, idrottsklubbar och andra organisationer kanske ni har fått en energideklaration - vilka åtgärder kan ni vidta?

Guldet är ert, men vi hjälper gärna till att ta fram det. Vi är framtidens basindustri - till er tjänst!

Hans Nilsson,
ordförande i Energieffekti­vi­serings­företagen EEF

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt