"Vi har inga armar i kors"

2010-11-29 06:30  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Anneli Rudström på Kemikalieinspektionen svarar på kritiken från Niklas Krantz i Ny Teknik nr 46 och välkomnar debatten om bottenfärgerna. ”Han har rätt om skadligheten men att vi bara sitter och väntar på EU, det är fel, säger hon.

Kemikalieinspektionen välkomnar debatten om de fysikaliskt verkande ”östkustfärgerna”. Niklas Krantz har rätt när han skriver att dessa färger är potentiellt skadliga för miljön och att vi som myndighet vetat om detta under lång tid. Det är däremot en felaktig bild Krantz målar upp när han påstår att vi inte gör något alls och att vi inte följer forskningsfronten.

Kemikalieinspektionen representerar Sverige i dessa frågor och sitter inte på något vis och väntar på att EU ska komma med direktiv utan har som målsättning att vara en av de mest tongivande medlemsstaterna inom EU. Sverige har under fem år drivit ett ärende att även zinkoxid som förekommer i hög halt i de fysikaliskt verkande färgerna ska betraktas som verksamt ämne i båtbottenfärger, tyvärr utan att vi hittills vunnit gehör för detta.

Vi har dessutom ett nära samarbete med forskare och företag och utvecklar ständigt vår bedömningsmetodik för att säkerställa att våra beslut i största möjliga mån är förankrade i vetenskapen såväl som i den lagstiftning vi arbetar under.

Ett annat vanligt missförstånd är att koppar skulle vara förbjudet att använda i Sverige. Det finns inget kopparförbud vare sig på öst- eller västkusten. Kemikalieinspektionen prövar alla inkomna ansökningar, produkt för produkt och enligt färgtillverkarens sökta användningsområde. I miljöriskbedömningen beaktar vi särskilt användning i Östersjön eftersom detta hav räknas som en särskilt känslig miljö. Men vi får ytterst sällan in ansökningar om fritidsbåtsfärg för användning på östkusten och av de enstaka som hittills prövats har ingen ännu klarat miljöriskbedömningen.

Vår uppgift är att säkerställa att de produkter som släpps ut på marknaden inte innebär oacceptabla risker för hälsa och miljö. På bekämpningsmedelsavdelningen prövar vi många andra produkttyper på liknande sätt, till exempel växtskyddsmedel, träskyddsmedel och medel mot insekter. Gemensamt för alla dessa är att man till varje pris vill undvika spridning till ytvattenmiljön. Användning av antifoulingprodukter däremot, medför en direkt tillförsel av mycket giftiga ämnen till kustnära ytvatten där känsliga vattenlevande organismer uppehåller sig.

Är man som båtägare missnöjd med de produkter och metoder som erbjuds på marknaden idag kan man försöka påverka färgtillverkarna att ta fram bättre lågriskprodukter anpassade efter behoven på östkusten.

Anneli Rudström, Kemikalieinspektionen

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt