”Vi fortsätter avveckla Svedberglabbet”

2016-09-06 13:55  
Katarina Bjelke, universitetsdirektör Uppsala universitet och Olof Karis, prefekt vid institutionen för fysik och astronomi där Svedberglabbet, TSL, är organisatoriskt placerat. Foto: Mikael Wallerstedt, Camilla Thulin

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

REPLIK. Att driva Svedberglabbet vidare är inte förenligt med vårt uppdrag. Men vi välkomnar initiativ från andra intressenter som kan driva anläggningen vidare, skriver Katarina Bjelke och Olof Karis, Uppsala universitet.

Svedberglabbet, TSL, har i dag en mindre betydelse som forskningsanläggning i Sverige. Driften av anläggningen motiverades under flera år av den forskning som bedrevs runt cancerterapi med protoner. Efterhand som denna teknik blev mogen för klinisk användning, beslutade flera aktörer att upprätta Skandion-kliniken för att tillgodose vårdens behov. Samtidigt avvecklades denna forskningenvid TSL och ingen ny forskningsverksamhet som kunde bära kostnaderna för driften av anläggningen fanns inom Uppsala universitet.

Driften av anläggningen skulle därmed uteslutande motiveras av olika typer av kommersiella bestrålningstjänster. Konsistoriet (universitetets styrelse) fattade därför vid sommartid 2015 beslut om nedläggning, då universitet inte anser det vara förenligt med vårt uppdrag att bedriva en sådan kommersiell bestrålningstjänst.

Uppsala universitet välkomnar dock initiativet från fordonskomponentgruppen, Sveriges ingenjörer och Saab Aeronautics. Allt sedan verksamheten övergick till en i huvudsak kommersiell bestrålningstjänst för olika typer av elektronikkomponenter och det efterföljande beslutet om nedläggning har Uppsala universitet försökt att hitta en ny huvudman för verksamheten, precis som författarna av insändaren nu föreslår.

Åtskilliga resurser har investerats från universitetet i denna process. Våra försök har med tiden trappats upp och under det sista halvåret har en av Uppsala universitet betald medlare försökt få industri och forskningsinstitut att gemensamt hitta en framtid för TSL som en resurs för Sverige. Det är tyvärr vår uppfattning att intresset för att diskutera ett nytt huvudmannaskap för TSL hittills varit för svagt för att kunna motivera en fortsatt drift av anläggningen.

Vi hoppas precis som författarna av debattartikeln att denna situation kan förändras snarast, kanske redan under hösten. Uppsala universitet står berett att inleda förhandlingar i detta syfte. Vi avser dock fortsätta med avvecklingsarbetet, då det i närtid inte inverkar på anläggningens värde för en ny huvudman vars intresse är att tillgodose industrins behov av bestrålningstjänster.

Katarina Bjelke, universitetsdirektör Uppsala universitet

Olof Karis, prefekt vid institutionen för fysik och astronomi där TSL är organisatoriskt placerat

Mer om: Debatt Strålning

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt