”Vi behöver en plan för hantering av nanomaterial”

2012-10-17 09:30  
Jag kommer föreslå att EU-kommissionen skyndsamt utreder möjligheterna med ett gemensamt rapporteringssystem och andra verktyg inom EU för att medborgarna ska kunna känna sig trygga när det gäller användningen av nanomaterial, skriver miljöminister Lena Ek (C). Foto: Pontus Lundahl/Scanpix samt Jörgen Appelgren

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Sverige ska driva på i Europa för att reglerna kring nanomaterial ska blir säkra. Det skriver miljöminister Lena Ek som ger förra generaldirektören Ethel Forsberg i uppdrag att utreda ett register och ett nytt nanomaterialcentrum.

Nanotekniken har stor potential att bli en svensk framtidsbransch med många nya jobb inom både forskning och industri. Samtidigt finns det idag kunskapsluckor avseende riskerna med tekniken. Jag har därför tagit initiativ till en utredning med uppdrag att lägga fram en handlingsplan för hur användning och hantering av nanomaterial ska ske.

Användningen av nanomaterial ökar i såväl professionella som konsumenttillgängliga produkter. Samtidigt har studier visat att vissa nanomaterial kan påverka biologiska system och rapportering om hälsoriskerna med nanomaterial har väckt mycket uppmärksamhet. Det finns idag ingen samlad kunskap om hur nanomaterial används i kemiska produkter och varor och vilka hälso- och miljörisker detta innebär. Det är därför nödvändigt med en övergripande kartläggning av nanomaterialens hälso- och miljöeffekter.

Jag har därför tagit initiativ till en utredning med uppdrag att lägga fram förslag till en nationell handlingsplan för hur användningen och hanteringen av nanomaterial ska ske på ett säkert sätt. Utredare blir Kemikalieinspektionens tidigare generaldirektör Ethel Forsberg. Utredningen ska lägga fram förslag till åtgärder för att främja utveckling och användning av säkra nanomaterial. En ökad interaktion mellan olika aktörer är viktig om man ska kunna hantera nanomaterialens möjligheter samtidigt som eventuella hälso- och miljörisker beaktas. Därför ska utredaren undersöka behovet och nyttan av att etablera ett nanomaterialcentrum för att främja informationsspridning, samverkan och kunskapsöverföring mellan myndigheter, näringsliv, andra organisationer och allmänheten. Utredaren ska vidare analysera behovet av ett nationellt nanomaterialregister eller annan nationell åtgärd för att öka kunskapen om vilka produkter med nanomaterial som finns på marknaden samt även se över behovet av att användare/konsumenter får information om produkter som innehåller nanomaterial.

Som inom de flesta områden som gäller miljö och hälsa är det viktigt att en reglering på området sker i takt med vår omvärld. Utredaren ska därför också identifiera om svenska myndigheter kan vidta åtgärder för att påverka utvecklingen av regler och testmetoder inom EU och OECD. Jag anser att det är viktigt att Sverige genom gedigen kunskap, både om möjligheter med nanomaterial men också om de risker som kan vara förknippade med dessa, kan agera pådrivande för utveckling av de regler som i förlängningen också påverkar svensk forskning och industri. Vid behov ska utredaren även föreslå åtgärder som stärker svensk forskning om hälso- och miljörisker med nanomaterial

Lena Ek, miljöminister.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt