”Vi är knappast tio gånger bättre”

2013-01-04 14:00  
Foto: PA Consulting Group

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Fler ungdomar som studerar naturvetenskap och teknik och satsning på innovationer behövs för att möta konkurrens från länder med låga löner. Men västvärlden måste också börja rätta mun efter matsäcken, anser Mats Alerius.

Två siffror, 135 USA-dollar och 12 USA-dollar, förklarar varför Europas ekonomier är stillastående eller krymper. Den första siffran är vad den genomsnittliga arbetstagaren i väst tjänar per dag, den andra vad den genomsnittliga arbetstagaren i urbana Kina tjänar.

Denna ojämlikhet i lön är den främsta anledningen till att västerländska ekonomier är i fara. Vad berättigar den rika världens 500 miljoner arbetstagare mer än tio gånger högre lön än de 1,1 miljarder arbetare i utvecklingsländernas städer? Och varför ska västlänningar tjäna nästan 100 gånger mer än de 1,3 miljarder vuxna som lever i fattigdom på landsbygden i utvecklingsländer?

På 1950-talet var det mest framgångsrika företaget General Motors (räknat i börsvärde). År 1955 hade företaget nästan 500 000 amerikaner anställda och 80 000 anställda i andra länder. Idag sysselsätter Apple, världens största företag (i börsvärde), 4 000 amerikaner och har mer än 700 000 utländska medarbetare. Och för jobb som inte har flyttat ut är lönerna under hård press.

De som idag inte fortsätter till högre utbildning i USA tjänar mindre i reala termer än sina farföräldrar med motsvarande utbildningslängd.

För 55 år sedan, efter andra världskriget, var den årliga ökningen av arbetstillfällen i västvärlden cirka 2 procent. Reallönerna ökade med cirka 3 procent, år efter år. Tanken att vi alla skulle tjäna mer utan att behöva arbeta hårdare, och att det skulle finnas jobb för våra barn, blev en demokratisk "rättighet". Men utvecklingen är nu bruten. Jobb, löner och BNP-tillväxten i västerländska ekonomier har varit, med få undantag, negativ.

Vi kan inte konkurrera med lönerna. Har vi andra fördelar som kommer att skydda vår levnadsstandard? Högre utbildning? Mer kreativitet? Tyvärr inte. År 1995 uppgick de globala patent som beviljats Kina till 0,5 procent av de totala patenten. 2010 hade Kinas andel nått 9 procent och den ökar exponentiellt. Vad utvecklingsländerna inte skapar, kan de dessutom plagiera.

Det centrala problemet idag är att vi konsumerar mer och investerar mindre. Kinas investeringar har stigit till nästan hälften av BNP, medan västvärldens är ungefär 15 procent och faller. Sanningen är att västländerna har levt över sina tillgångar. Många stater är enormt skuldsatta.

Så hur ska västvärlden komma ur den här röran? Först måste vi leva i nivå med våra tillgångar. Regeringarna måste också prioritera utgifter som leder till tillväxt. OECD-studier visar att medel som omdirigeras till utbildning och infrastruktur har störst påverkan på långsiktig tillväxt. OECD säger också att skatter bör flyttas från företags- och inkomstskatter till skatter på konsumtion och fastigheter.

Utbildning är kärnan i vårt dilemma. Det är med en välutbildad arbetskraft, särskilt inom naturvetenskap, som vår framtid ligger. Enligt OECD, slutar nästan 20 procent av barnen i västvärlden skolan utan att ha nått full läsförmåga. I Shanghai är det mindre än 4 procent.

Med en välutbildad befolkning skulle vi kunna utveckla teknik och företag som kan ligga till grund för en sund ekonomi. Regeringarna i västvärlden skulle kunna göra mer för att stödja forskning och ny teknik. Även satsningar på infrastrukturprojekt kan stimulera ekonomin på lång sikt.

Men under de närmaste åren är en lägre levnadsstandard nästan oundvikligt. Våra beräkningar säger att det krävs en sänkning av levnadsstandarden med cirka 15 procent för att balansera de västerländska ekonomierna. Många hushåll har redan genomfört nedskärningar. Men eftersom de offentliga utgifterna är så stora räcker det inte med de privata nedskärningarna.

Det är dystert, men vi måste inse sanningen. För att våra ekonomier ska återhämta sig krävs nedskärningar. För att växa, måste vi investera.

För att undvika samma öde som Grekland, måste även andra länder krympa de offentliga utgifterna. Kapitalismen fungerar genom att skapa överskott och investera dem produktivt. Inte genom att låna pengar och slösa bort dem på konsumtion.

Mats Alerius, Sverigechef PA Consulting Group

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt