”Vattenkraften behöver uppdaterade regler”

2016-10-31 13:05  
Vems ansvar är laxens väg tillbaka? Foto: Alamy

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

REPLIK. Det krävs nya regler för att de miljöförbättrande åtgärderna inom vattenkraften sker där de ger mest miljönytta för satsade resurser, skriver Gun Åhrling-Rundström, Energiföretagen.

Mårten Wallberg, Naturskyddsföreningen och Jan-Åke Jacobson, Svensk Vattenkraftförening, skrev den 16 oktober i Ny Teknik om finansieringsfrågor kopplade till miljöåtgärder i svensk vattenkraft. De krävde att ägarna till vattenkraften ska inrätta den fond för miljöanpassning som var en del av energiöverenskommelsen.

Vattenkraften har allt sedan elektrifieringen i Sverige påbörjades under sent 1800-tal spelat en avgörande roll i svensk elförsörjning. Det är därför inte förvånande att också den energipolitiska ramöverenskommelsen från försommaren slår fast vattenkraftens centrala roll och att man där konstaterar att ”en fortsatt hög produktion av vattenkraft är en viktig del i arbetet för att uppnå en ökad andel el från förnybara energikällor såsom vind- och solkraft”.

Därför är det centralt att inte bara genomföra miljöförbättrande åtgärder i vattenkraften - utan att politikerna samtidigt säkerställer att det finns väl fungerande regelverk, som tryggar att åtgärderna görs där de ger mest miljönytta för satsade resurser.

Därför fordras det att några saker är på plats:

  • En tydlig styrning som ger en väl sammanhållen vattenförvaltning landet över.
  • Effektiva och förutsägbara tillståndsprocesser som tillgodoser behovet av att kunna värna och utveckla vattenkraften både med avseende på produktions- och reglerförmåga - och med avseende på miljöförbättrande åtgärder.
  • En tydlig och rimlig ambitionsnivå i det statliga miljöarbetet som bör grundas på en nationell avvägningsplan.

Vi ser att den politiska intentionen i den energipolitiska överenskommelsen går i rätt riktning. Med de nämnda frågorna hanterade så ges vattenkraftföretagen bättre förutsättningar för att kunna medverka till en finansiering av lämpliga miljöförbättrande åtgärder i svensk vattenkraft.

Målet måste vara en helhetssyn på energi- och miljö, och därmed ett utvecklat regelverk som möjliggör en rimlig avvägning mellan olika inblandade intressen. Det är vår förhoppning att en fortsatt konstruktiv dialog ska kunna ge en sådan situation. Det finns anledning att känna optimism!

Gun Åhrling-Rundström, ansvarig vattenkraft, Energiföretagen Sverige

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt