”Varför ska vi gynna usla biodrivmedel?”

2011-09-19 06:13  
Magnus Nilsson

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. ”Alla biodrivmedel är faktiskt inte bra för klimatet”, att försöka ringa in vilka de är anser Magnus Nilsson vara befogat.

Enligt EUs lagstiftning är medlemsländerna skyldiga att till 2020 öka andelen biodrivmedel inom transportsektorn till tio procent, räknat på energitillförseln. Den europeiska marknaden för biodrivmedel är således säkrad i lag - inte många branscher åtnjuter liknande privilegier.

Problemet är att alla biodrivmedel faktiskt inte är bra för klimatet. Vissa biodrivmedel ger stora klimatvinster jämfört med fossila drivmedel, andra biodrivmedel förstärker istället klimatpåverkan. Avgörande faktorer för livscykelutsläppen är bland annat om biodrivmedlen framställts med stora insatser av fossil energi liksom utsläpp från odlingen.

 Samma effekter kan dock uppstå indirekt om till exempel palmoljeodlingar på gamla torvmarker börjar leverera olja till dieselframställning, varvid den redan etablerade palmoljeproduktionen för till exempel livsmedel trycks ut på nya våtmarker. Nettoeffekten av den nya produktionen av biodrivmedel blir inte sällan en ökad växthuseffekt.

För att inte europeiska skattesubventioner och marknadsregleringar på detta sätt ska bidra till att förvärra klimatkrisen har man inom EU enats om att komplettera de nuvarande hållbarhetskriterierna, som beaktar de direkta utsläppen, med regler för indirekta klimateffekter, iLUC, indirect land-use change. Liknande regler finns redan i Kalifornien.

Att beräkna dessa effekter är förvisso ingen enkel övning, men att, som Serina Ahlgren, Lorenzo de Lucia och Pål Börjesson från avdelningen för miljö- och energisystem vid Lunds tekniska högskola, föreslå att man ska ignorera dem betyder ju att vi inte har minsta aning om huruvida subventionerna leder till högre eller lägre klimatpåverkan.

Hur lagstiftningen om iLUC exakt kommer att se ut, vet vi inte ännu, men det är viktigt att regelverket både blir strikt och öppnar för utveckling så att vi får en effektiv konkurrens där de goda biodrivmedlen slår ut de dåliga. iLUC-formler är inget idealiskt sätt att hantera problematiken, men det är bättre att ha nästan rätt än helt fel.

Forskare som, likt Ahlgren, di Lucia och Börjesson, helt går emot iLUC-regler måste räkna med att få sin trovärdighet och sitt oberoende ifrågasatt. Varför ska vi ha en lagstiftning som gynnar miljömässigt usla biodrivmedel framför bra?

Magnus Nilsson

Senior campaigner, T&E, European federation for Transport and Environment

Tidigare artikel:

Läs mer: Expertens svar på läsarfrågor om biobränsle


Läs mer: EU:s räknesätt ger fossilt bränsle fördel

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt