Utan innovationer stannar Sverige – men vem leder arbetet?

2015-02-11 05:21  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Förutsättningarna för innovation har ändrats radikalt. Ökat fokus på produktivitet och lågt risktagande i det dagliga arbetet gör att innovation inte längre sker spontant i företagen, skriver Peter Larsson, Sveriges Ingenjörer, Mats Magnusson, KTH, och Magnus Karlsson, Innovationsledarna.

I dag råder brist på insikt om hur innovationsförmågan ska tas tillvara på många arbetsplatser. Därför behövs innovationsledare med uppgift att fånga upp idéer och systematisera innovationsarbetet.

Sverige har många internationellt konkurrenskraftiga företag som varit verksamma under lång tid. Dessa har kontinuerligt förnyat sig genom innovation, men fortsatt påfyllning av nya idéer, produkter och företag behövs för att säkra jobben och tillväxten i Sverige. De senaste årtiondena är det få nya företag som vuxit och blivit stora. Många av de nya mest framgångsrika har i stället köpts upp och hamnat utomlands.

Forskning, bland annat på KTH, pekar på att förutsättningarna för innovation de senaste åren har ändrats radikalt. Ökat fokus på produktivitet, lågt risktagande och mindre tillgänglig tid i det dagliga arbetet gör att innovation inte sker spontant. För att innovationsarbetet inte ska trängas ut av kortsiktiga prioriteringar krävs därför ett medvetet och systematiskt arbetssätt som gör att idéernas väg till marknaden underlättas.

Sverige tillhör de länder i världen som investerar mest i innovation. Vi kan dock bli mycket bättre på att skapa affärs- och samhällsnytta av dessa investeringar.

Sveriges Ingenjörer har i en undersökning bland förbundets 108 000 yrkesverksamma ingenjörer ställt frågan om medlemmarna har en affärsidé, som skulle kunna utvecklas till en ny produkt eller tjänst inom företaget eller utgöra grunden för ett nytt företag. Det visade sig att hela 17 procent svarat ja.

Frågor har också ställts till de förtroendevalda i 665 företag. Nära hälften uppger att det saknas tid för idéutveckling och 57 procent att innovationsarbetet i företaget inte följs upp. En ansvarig eller funktion för innovationsarbetet efterfrågas av 61 procent av de förtroendevalda där en sådan person eller resurs inte finns.

Undersökningarna visar att det finns kreativitet och idéer, men att denna potential ofta inte tas tillvara. Våra medlemmar efterfrågar en tydlig struktur, ledd av en innovationsledare med ledningens mandat och resurser, och kompetens att stötta innovationsinitiativ och bygga innovationsförmåga som genomsyrar hela organisationen.

För detta krävs en professionalisering av innovationsledning, på samma sätt som tidigare skett inom exempelvis projekt- och kvalitetsledning. Fortfarande förlitar sig många organisationer på enskilda individer. Dessa är givetvis oerhört viktiga, men deras ansträngningar måste i högre utsträckning aktivt stödjas. Utan sådant stöd riskerar alltför många potentiella innovationer att aldrig se dagens ljus, vilket vore ett reellt slöseri med kunskap och kompetens.

Exemplen på systematiskt innovationsarbete som tar tillvara medarbetarnas idéer är många: från företag som har dedikerad arbetstid för idéutveckling till tydlig målstyrning och nya arbetssätt för kollektivt idéskapandet. Samtidigt ser vi att många verksamheter i dag har svårt att ta insikter och idéer hela vägen ut till marknaden. I forskningen vid KTH synliggörs att innovationsförmågan i svenska företag och organisationer har stor utvecklingspotential.

De möjliga vinsterna i form av stärkt konkurrenskraft, fler jobb och ökad välfärd menar vi är för betydelsefulla för att negligeras.

Det innovationsråd som regeringen är på väg att tillsätta bör därför ha innovationsledning som en central byggsten i sitt kommande arbete. Vi vill även föra fram några förslag till näringslivet:

• Låt medarbetare få tid för innovation inom ramen för ordinarie tjänst. Det är individer som skapar förnyelse.

• Uppmärksamma innovatörer generöst och lyft fram goda exempel. Det skapar ett gott idéklimat som gynnar både individen och företaget.

• Tillsätt innovationsledare i företaget med mandat och resurser och som har ledningens uppdrag att föra nya idéer till innovation.

Vi vill tillsammans visa på behovet av en ny systematik som möjliggör utveckling av nya innovationer och frigör ingenjörskårens och andra medarbetares kreativitet. Utan innovationer stannar Sverige.

Peter Larsson, Sveriges Ingenjörer

Mats Magnusson, KTH

Magnus Karlsson, Innovationsledarna.

Mer om: Innovation

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt