”Utan digital kompetens halkar företagen efter”

2015-10-27 05:33  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Svenska företag behöver digitaliseras för att ha en chans. Därför startar vi gratis utbildning för 5 000 små och medelstora företagare. Men Innovationsrådet, politiker och alla andra aktörer måste också gå från ord till handling, skriver Anders Berglund på Google och Göran Lundwall, Almi.

Svenska företag halkar efter när andra länder ökar sin digitala kompetens och konkurrenskraft. Nya jobb skapas främst i små och medelstora företag. Därför är det särskilt viktigt för jobbskapandet att dessa företag kan möta den ökade internationella konkurrensen som den pågående digitaliseringen medför.

Sverige har länge haft fördel av att ligga långt fram inom just digitalisering, men vi ser att denna fördel blir mindre och mindre och att många länder knappar in.

Nyligen publicerades den årliga undersökningen, Global Innovation Index. Sverige återfinns återigen bland topp tre i den totala rankingen. Det är mycket positivt. Men samtidigt kan vi se att omvärlden snabbt blir bättre på många områden som länge har varit en fördel för Sverige.

I media ser vi ofta framgångsexempel som Spotify, Skype och Klarna. Det är lätt att vi fokuserar på dessa företag som redan från början var långt digitaliserade. Men i Sverige har vi cirka 300 000 aktiva företag, det stora flertalet av dessa faller utanför debatten om digitaliseringen och den digitala transformationen.

Undersökningar, bland annat en nyligen publicerad studie från Boston Consulting Group, visar entydigt att företag tjänar på att utnyttja de möjligheter som digitalisering erbjuder. Omsättningen i små och mellanstora företag har ökat med 10 procent för de företag som använder digitala verktyg, och de företag som i stor utsträckning gjort denna transformation har dubblerat sina vinster.

På frågan varför inte digitalisering sker bredare är det överväldigande svaret från små och mellanstora företag att de inte ser värdet av att digitalisera sina verksamheter, att de saknar digital kompetens samt att de saknar tid.

Alla tre invändningarna är rimliga och speglar förmodligen företagens verklighet. Men frågan är om ett företag år 2015, oavsett bransch och storlek, har råd att inte utnyttja de möjligheter digitaliseringen ger?

Den snabba förändringen innebär bland annat att marknader som tidigare varit lokala helt plötsligt blivit globala. Företag med god lokal förankring har plötsligt fått helt nya konkurrenter. Dessa konkurrenter kan använda ny teknik till att driva sin verksamhet mer effektivt, lättare hitta kunder och bättre möta sina kunders behov. För svenska företag handlar det därför om att framtidssäkra sin verksamhet.

Ambitionen kan inte sättas lägre än att alla svenska företag ska digitaliseras. Detta är i grund botten en ambition som behöver sättas av våra politiker och det nyinrättade innovationsrådet. Politiken har en viktig roll, men även privata och offentliga aktörer är del av detta. Framför allt krävs det att gå från ord till handling med en konkret handlingsplan och konkreta aktiviteter. Här är vi många som aktivt kan delta, det handlar om vår framtid, våra framtida jobb och vår framtida välfärd.

I syfte att stärka företagens digitala konkurrenskraft tar därför Google och Almi på sig uppgiften att avgiftsfritt utbilda små och medelstora företagare över hela Sverige i digitaliseringens möjligheter. Vi startar Digitalakademin och utmanar samtidigt andra offentliga och privata aktörer att bidra med konkreta aktiviteter för att Sverige ska behålla tätpositionen vid internationella jämförelser.

Det finns ett stort behov och ett stort intresse hos svenska företag att lära sig mer om digitaliseringens möjligheter. Med Digitalakademin drar vi vårt strå till stacken – målet är att utbilda minst 5000 svenska småföretagare under 2015 och 2016 över hela landet.

Anders Berglund, Sverigechef Google

Göran Lundwall Vd koncernchef Almi Företagspartner

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

Här är reglerna för kommentarerna på NyTeknik

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Aktuellt inom

Debatt

COMSOL