”Uppdatera lärarna - för våra barns skull”

2013-01-25 09:19  
Lärarnas it-kompetens behöver förstärkas och kontinuerligt uppdateras. Lärarna måste känna sig bekväma med it i undervisningen, skriver debattören. Foto: Colourbox

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Datorerna i skolan ofta är för få och för gamla och långt ifrån alla lärare har tillgång till egen teknisk utrustning. För att ungdomar ska få rätt kompetens måste lärarnas kunskaper uppdateras, skriver riksdagsledamoten Eliza Roszkowska Öberg (M).

Majoriteten av rektorer i Sverige anser att it används för lite som stöd i skolan. Det visar en undersökning som presenterades häromveckan på nyteknik.se.

Om vi menar allvar med kunskapsskolan måste eleverna ges kunskaper och färdigheter att förverkliga sina livsdrömmar senare i livet. Användning av ny teknik och internet måste därför ses som en avgörande del av skolans uppdrag. Mot denna bakgrund är det angeläget att överväga möjligheten att införa en nationell it-strategi för hela det svenska utbildningssystemet, för såväl lärare som elever. Det är en framtidsinvestering.

Ökad användning av it och av internet i skolan kan öka elevernas kunskaper och deras kritiska tänkande. Datoranvändning och internet behöver därför bli en integrerad del av skolans arbete – för både elever och lärare.

Det är positivt att regeringen har skrivit in i läroplanerna att modern teknik ska användas i undervisningen. Utbildningsminister Jan Björklund understryker också betydelsen av integrerad it i undervisningen. Men det behöver göras mer om Sverige som nation ska nå det uppsatta it-politiska målet om att vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Genom att lärarna kan visa hur användbar it är inom olika områden, kan pedagogiken utvecklas. Men långt ifrån alla lärare i grund- och gymnasieskolan har tillgång till egen teknisk utrustning. Datorerna i skolan ofta är för få och för gamla. Om lärarna hänvisas till en gemensam dator och om datorutrustningen i klassrummet är undermålig drabbar det lärarnas attityd till att använda och förbättra undervisningen genom it.

Lärarnas it-kompetens behöver förstärkas och kontinuerligt uppdateras. Lärarna måste känna sig bekväma med it i undervisningen. En långsiktig plan för att integrera it i lärarnas vardag och kunnande behövs.

Det är viktigt inte minst för elever utan tillgång till dator eller surfplatta hemma och för elever med svårigheter som kan få bättre hjälp genom digitaliserad inlärning. Moderna tekniska hjälpmedel bör utnyttjas mer för lärande och för att utveckla barns kunskap, till exempel genom nya interaktiva sätt att lära ut.

Studier från USA visar att med egna datorer i undervisningen för både lärare och elever så uppnår fler elever kunskapsmålen, motivationen för skolarbetet ökar, disciplinproblemen minskar och elever från studieovana hem gynnas särskilt. Dessutom menar lärarna att deras egna kunskaper utvecklas, att möjligheten att variera och individanpassa undervisningen ökar samt att utforskningen av nya ämnesområden förbättras.

Välutbildad arbetskraft är en förutsättning för att företag ska lockas till och stanna i Sverige. Digitala färdigheter bör därför genomsyra hela det svenska utbildningssystemet. Sveriges framtida konkurrenskraft hänger på att vi ger ungdomar rätt kompetens från början. Med ett samlat grepp om it-användningen i skolan lägger vi grunden för att kunna behålla en ledande position på en starkt konkurrensutsatt världsmarknad.

Eliza Roszkowska Öberg (M)

Riksdagsledamot

Mer om: Utbildning Debatt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt