Underleverantörerna: Rädda Saab!

2011-09-19 11:33  
Foto: Scanpix

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Vädjan till myndigheter och beslutsfattare - Saab behövs för svensk fordonsindustri! Det skriver Fredrik Sidahl, och Christer Palm, Fordonskomponentgruppen AB.

Vi, den Skandinaviska branschorganisationen för leverantörsindustrin Fordonskomponentgruppen, FKG, stödjer en rekonstruktion av Saab Automobile AB då detta tillvägagångssätt är att föredra framför en konkurs.

Enligt vår mening skulle en nedläggning av Saab inte bara ha omedelbara konsekvenser för sysselsättningen, näringslivet och den regionala tillväxten i direkt anslutning till Saab i Västra Götaland, utan vi ser också en långsiktig risk i att urholka det svenska fordonsklustret med ett Sverige utan Saab Automobile.

Det fordonskluster som är under utveckling kan beskrivas som motorn för svensk fordonsindustri. Här möts forskning och tillverkning. Med en partner mindre, Saab, skulle klustret drabbas i negativ riktning. Detta skulle i sin tur ha konsekvenser för såväl industriell utveckling och för svensk export.

En urholkning kan också ge oönskade följdeffekter med en utflyttning av leverantörsindustrin samt en försiktigare syn på Sverige som ett fordonsland att långsiktigt investera i.

FKG:s nyligen genomförda strukturstudie pekar på en långsam utflyttning av leverantörsindustrin till andra länder samt till detta en ökad diversifiering till andra marknader utanför fordonsindustrin. I sig är det bra att erkänt duktiga Skandinaviska leverantörer utvecklar sin affärsidé, söker nya marknader, vilket är en direkt konsekvens av den globala fordonskrisen 2008-2009. Men att det sker en långsam utflyttning av industrin är inte på något sätt bra.

Med ett rekonstruerat Saab, ett Saab Automobile som lever vidare, skulle leverantörsindustrin fortsätta utvecklas. Att leverantörsledet utvecklas har alla svenska fordonstillverkare och därmed alla svenskar nytta av - fordonsindustrin är en av de ledande svenska exportnäringarna.

Det finns cirka 1 000 fordonsleverantörer i Sverige (stora globala aktörer, små och medelstora regionala och nationella aktörer) som sysselsätter över 70 000 personer och omsätter 154 miljarder kronor, 25 procent av detta går på export. 97 procent av alla leverantörer finns i Sverige.

Av dessa 97 procent bedriver 70 procent någon form av Forskning och Utveckling, det vill säga att nästan 5 000 personer är sysselsatta med forskning och utveckling mot fordonsindustrin.

Vi, som företrädare för den Skandinaviska leverantörsindustrin, vill med detta brev vädja till att en bedömning görs i ett större perspektiv. Vi har också ett råd - tag gärna lärdom av hur man med framgång hanterat liknande situationer i andra fordonsproducerande länder, USA-administrationens räddning av General Motors under krisen eller Kurz Zeit Woche där Tyska staten gick in och stöttade fordonsindustrin och tog en del av lönekostnaden så att kompetensen kunde vara kvar i företagen.

För Skandinavisk leverantörsindustri och svensk fordonsindustri är således en rekonstruktion av Saab Automobile att föredra framför en konkurs.

Fredrik Sidahl

Verkställande Direktör FKG - Fordonskomponentgruppen AB

 

Christer Palm

Styrelseordförande FKG - Fordonskomponentgruppen AB

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt