”Tunga transporter måste bli ännu tyngre”

2011-11-01 06:30  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Med längre och tyngre fordon kan vi minska bränsleförbrukningen och utsläppen med minst 30 procent. Men det kräver att begränsningarna inom EU hävs, skriver Malin Persson, VD Volvo Technology, Peter Karlsten, CTO AB Volvo och VD Volvo Powertrain och Torbjörn Holmström, VD Volvo 3P.

Tunga transporter av gods är långt ifrån så energieffektiva som de kan och borde vara. Vår egen forskning visar att man med relativt enkla medel signifikant kan minska transporternas bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp med så mycket som 30 procent eller mer.

För att det ska bli möjligt måste godstransporter som är både längre och tyngre än i dag tillåtas i hela Europa, och vi vill se att Sverige och de nordiska länderna driver frågan i EU när Danmark tar över ordförandeklubban vid årsskiftet.

Transporter är det flöde som får vårt moderna samhälle att fungera. Utan transporter får vi varken mat på bordet eller kläder på kroppen, inga hus att bo i, ingen fungerande brandkår, ambulans eller sophämtning.

Volvokoncernen investerar årligen stora summor - 13 miljarder kronor förra året - i forskning och utveckling. Den större delen av dessa resurser läggs på att minska miljöpåverkan från tunga transporter, och vi kan visa på flera stora framsteg på det området.

Vi har redan reducerat de reglerade emissionerna, nu är nästa stora utmaning att ytterligare minska koldioxidutsläppen. Detta kommer att ske steg för steg med bland annat ännu mer förbättrade motorer, fortsatt hybridisering, ökad användning av koldioxidneutrala bränslen, och elektrifiering.

Men det finns också andra sätt att mycket snabbt minska koldioxidutsläpp och annan miljöpåverkan från tunga transporter. Vi ser en stor potential i att revidera längd- och viktbegränsningar för tunga fordon i Europa.

I dag får en lastbil inom EU vara 18 meter lång och väga 40 ton. I Sverige kör vi sedan 70-talet med fordon som är både längre och tyngre – 25,5 meter respektive 60 ton. Den svenska modellen finns även i andra länder såsom Finland, Danmark och Nederländerna och tillåts som ett undantag från EU:s regler.

Som Sveriges största fordonstillverkare har Volvo genom åren lagt ner mycket forskning inom området tunga transporter. Under en treårsperiod med start från början av 2009 testkörs till exempel fordonet "ETT", En Trave Till, i Norrbotten. Fordonet består av en konventionell virkesbil, dolly, link och trailer. Det är 30 meter långt, har en bruttovikt på 90 ton och kan lasta 50 procent mer än traditionella virkesfordon. Detta innebär en sänkt miljöpåverkan, reducerad transportkostnad och en energibesparing med 20-25 procent.

Vår forskning visar alltså tydligt att när fordonen är längre och tyngre används färre fordon för att köra samma mängd gods, med lägre sammanlagd bränsleförbrukning som följd. Bättre aerodynamik på längre fordon skulle ytterligare kunna förbättra dessa resultat.

Vi har alltså erfarenhet och transporttekniska lösningarna för att radikalt kunna sänka utsläppen från tunga transporter, men vi behöver politiska beslut för att de ska bli verklighet i hela Europa.

I dag tillåter inte EU gränsöverskridande transporter längre och tyngre än 18 meter respektive 40 ton. Det säger sig självt hur opraktiskt det är när reglerna inte är de samma över hela Europa.

EU kommer inom en snar framtid att besluta om den vitbok, eller strategi, som ska gälla för framtidens transporter i EU, men där saknas än så längre den svenska modellen med längre och tyngre fordon. Vid årsskiftet när Danmark tar över ordförandeklubban i EU, vill vi uppmuntra alla de nordiska länderna att ta chansen och samla sig och driva frågan om tyngre transporter i hela EU.

Den tekniska utveckling som ligger bakom Volvos framsteg på miljöområdet har skett i nära samarbete med myndigheter, och vi vet av erfarenhet att riktigt stora framsteg bara görs då alla aktörer arbetar tillsammans med gemensam syn och gemensamma mål.

Peter Karlsten, CTO AB Volvo och VD Volvo Powertrain

Malin Persson, VD Volvo Technology

Torbjörn Holmström, VD Volvo 3P

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt