”Trångsynt och nationalistiskt om solkraften”

2012-11-21 10:48  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

REPLIK. Att subventionera solenergi handlar inte om att på kort sikt öka tillgången på billig el i Sverige, utan om att bygga ett hållbart samhälle, skriver Johnn Andersson.

Innovationspolitik för ett hållbart samhälle kan inte ses utifrån ett snävt nationellt perspektiv.

Sverigedemokraternas Josef Fransson skriver i Ny Teknik att det är ”extrem kapitalförstörelse” att investera i solkraft i Sverige. Tyvärr så visar debattinlägget att partiets förhållningssätt är kortsiktigt, trångsynt och nationalistiskt, även inom miljö- och innovationspolitiken.

Solenergi kan skapa stora fördelar för miljö och samhälle. Det är ett energislag som ger upphov till marginella klimatutsläpp och har låg miljöpåverkan. Solenergin finns tillgänglig över hela jordens yta, även om den genomsnittliga intensiteten är lägre närmare polerna. Det gör att många samhällen kan bygga upp sin egen kraftproduktion och därigenom minska beroendet av importerad energi. Solceller möjliggör dessutom småskaliga installationer, vilket skapar förutsättningar för ett demokratiskt och effektivt energisystem.

Det återstår emellertid en rad tekniska utmaningar innan de potentiella miljö- och samhällsfördelarna kan realiseras. Exempelvis är kostnaderna fortfarande höga i jämförelse med andra energislag och många typer av solceller är beroende av sällsynta mineraler. Det är för att de tekniska utmaningarna ska kunna mötas med innovation som solenergi subventioneras av många länder. Att utvecklingen av ett lovande teknikområde stimuleras med hjälp av offentliga medel för att kunna realisera sin potential är inget ovanligt – även den fossila energin och kärnkraften drog nytta av subventioner i mitten på 1900-talet och gör det i stor utsträckning fortfarande.

När satsningar på framtidens förnybara energislag diskuteras är det viktigt att komma ihåg att vi lever i en globaliserad värld. De stora hållbarhetsutmaningarna är gemensamma och därför kan vare sig problemen eller lösningarna ses utifrån ett snävt nationellt perspektiv. När Josef Fransson hävdar att det är onödigt att investera i elproduktion som levererar då det svenska kraftbehovet är lågt, och lyfter fram den resulterande exporten av förnybar energi som något negativt, måste man fråga sig om han ens förstått varför solenergin subventioneras.

Det finns tre grundläggande drivkrafter till att Sverige väljer att satsa på framtidens förnybara energiteknologier genom att subventionera exempelvis solenergi: Man vill minska klimatutsläpp på kort sikt för att undvika katastrofala klimatförändringar; främja den tekniska utveckling som krävs för att åstadkomma ett hållbart energisystem på längre sikt; och skapa förutsättningar för att svenska företag ska kunna utvecklas för att skapa arbetstillfällen och välstånd.

Vilken tid på året som den förnybara energin produceras, och var den slutligen används, är mot bakgrund av de grundläggande drivkrafterna helt irrelevant. Nyttan för klimatet blir densamma, oavsett om solenergin gör det möjligt att stänga av kolkraftverk i Sverige eller Tyskland. Teknikföretag ges möjlighet att fortsätta driva den utveckling och innovation som krävs för att realisera solenergins potential, oavsett om kraften produceras på sommaren eller vintern. Och svenska företag får förutsättningar att växa och utvecklas på en tidig hemmamarknad, oavsett om solenergin används av svenska eller danska hushåll.

Att subventionera solenergi handlar inte om att på kort sikt öka tillgången på billig el i Sverige, utan om att bygga ett hållbart samhälle. Det är oförenligt med Sverigedemokraternas kortsiktiga, trångsynta och nationalistiska perspektiv.

Johnn Andersson,

civilingenjör, industriell ekonomi och skribent på Ekologistas

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt