”Tio tips för ett elsnålare Sverige”

2011-06-28 10:25  
Lennart Asteberg

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Så här kan vi ersätta alla våra kärnkraft-gas-kol- och oljekraftverk i Sverige. Jag inbjuder Ny Tekniks läsare att hjälpa till med listan. Kom in med fler förslag men kriteriet är att de skall vara lönsamma, det vill säga betalda inom halva sin livstid och inte fordra skattesubventioner. Det ropas ofta på ny forskning och det behövs också men först och främst skall vi använda det vi redan kan och vet. Lösningarna finns det är bara att utnyttja dem. Dessa tio åtgärder fordrar inga skattepengar och alla är lönsamma (med rimliga lönsamhetskrav), hävdar energikonsulten Lennart Asteberg.

1.Börja utbilda energirådgivare, fastighetstekniker, styr- och reglertekniker, värmepumpstekniker, elektriker med flera. Det råder en mycket stor brist på kompetent personal som förstår att driva och konstruera anläggningar och processer energisnålt. Särskilt inom byggsektorn är det stor kompetensbrist.

2. Alla elenergipriser ska vara rörliga. Ta bort alla fasta delar från elräkningen, både nätavgifter och elhandelsavgifter ska vara helt rörliga. Detta gör energibesparingar mer lönsamma och lättare att räkna på.

3. Inför nettodebitering med årsavräkning för el. Tillsammans med punkten ovan skulle det göra solceller och småskalig vindkraft lönsamma utan ytterligare stöd. Småskalig energitillförsel ute i nätet har den stora fördelen att den inte kräver förstärkta överföringsledningar utan utnyttjar redan gjorda investeringar. (Nettodebitering betyder att man kan producera el och mata ut den på nätet och sedan köpa tillbaka den till samma pris som man fick när man sålde den.)

4. Förenkla tillståndsprocessen för vindkraft. Den ”förenkling” som genomfördes för två år sedan har fördubblat handläggningstiden och gjort ansökningsprocessen oförutsägbar.

5. Alla elkonsumenter skall ha en display som visar hur mycket el man förbrukar just nu, vad man förbrukade senaste dygnet osv. Den kunskapen ökar intresset för energibesparing visar alla undersökningar. Dagens elmätare är lätta att komplettera och det borde ingå i nätföretagens åtagande att hålla kunderna med sådana.

6. Villkora rotbidraget. Bara fastigheter som gjort en energideklaration och vidtagit lönsamma energisparåtgärder får utnyttja rotbidraget till annat än energisparåtgärder. Lönsamma energisparåtgärder är betalda inom halva dess livslängd. Fönster kan t.ex. antas hålla i 30 år och kan man spara in kostnaden för fönsterbytet på 15 år så ska detta göras innan”kosmetiska” åtgärder med rotbidrag typ byta ut fungerande badrum med mera.

7. Alla elabonnenter med en förbrukning högre än 500 000 kWh per år skall ha en energiansvarigperson som varje år gör en redovisning över hur förbrukad energi har använts och hur förbrukningen kan minskas. I dag är det mycket vanligt att företag inte vet var den köpta energin används och inte har någon plan för hur man skall minska den. Ofta vet man inte ens hur mycket energi man förbrukar.

8. Alla nya byggnader ska till 100 procent försörjas med ny förnybar el. Det kan betyda att man antingen själv installerar solceller, solfångare, pelletspanna  eller till exempel köper in sig i ett vindkraftskollektiv.

9. Stoppa ”belysningsraseriet”. Belysning i lokaler får inte överstiga 500 lux om belysningen är artificiell. Det har blivit mode i att höja belysningsstyrkan inom handeln. En myt har spridits att försäljningen ökar om det är högre belysning. Det är i dag vanligt med krav på 800-1 000 lux i exempelvis livsmedelsbutiker. 500 lux är rekommendationen på ett skrivbord och det räcker för all vanlig verksamhet.

10. nför direktavskrivning för åtgärder som minskar energiförbrukningen, (gäller företag). Vill du exempelvis riva en energislukande byggnad och bygga en ny energisnål så ska den nya byggnaden skrivas av på 50 år. Det gör sådana investeringar svåra att finansiera.

Lennart Asteberg, Energikonsult, Tollered

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Aktuellt inom

Debatt