Till den nya regeringen: ”Elektrifiera våra vägar”

2018-09-05 06:00  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Staten måste gå in med både pengar och risktagande så att vi snabbt ställa om till eldrivna bilar, skriver bland andra Susanna Hurtig, Vattenfall, Sten Forsberg, Volkswagen och Daniel Kulin, Power Circle.

Till 2030 ska Sveriges fordonsflotta bli fossiloberoende. Utsläppen av växthusgaser ska samma år ha minskat med 70 procent jämfört med 2010. Det är viktiga mål och för att nå dit är elektrifieringen av fordon en viktig kugge. Omställningen kommer leda till tystare och sundare stadsmiljö med frisk luft och behagliga ljudnivåer.

Utvecklingen är på god väg. Om bara några år kan bilhallarna vara fyllda av elbilar. Redan i dag, 2018, är var tionde ny bil som säljs helt eller delvis eldriven. Inom tre år förväntas minst var fjärde ny bil gå på el, det är så många att flera bilmärken sålt slut sin kvot för Sverige.

En anledning till att de svenska kvoterna är låga är att det saknas långsiktiga mål och styrmedel för att fortsätta utbyggnaden av laddinfrastruktur. Den gynnsamma samhällsutvecklingen riskerar att falla platt ifall bilisterna inte kan vara säkra på att bilen går att ladda tryggt och bekvämt. Vi vill härmed understryka oron för att dagens statliga finansiering för att bygga ut laddnätverken – Klimatklivet - inte är finansierat efter denna budget.

Laddinfrastruktur kan betyda många olika saker. En hemmaladdare gjord för flexibel och långsam laddning har inget gemensamt med en motorvägsladdare med mycket hög effekt och låg flexibilitet. Aktörerna som bygger dessa har olika drivkrafter. De ekonomiska förutsättningarna för en modern HPC-station (High Power Charging) och en laddbox hemma är också väsensskilda.

Samtidigt vet vi att alla nivåer av laddinfrastruktur är kritiska för omställningen. Laddning hemma är en förutsättning och snabbladdning viktig för mobiliteten. För att batteriet i bilen på riktigt ska kunna bli en tillgång för samhället, genom att balansera sol- och vindkraft, måste bilen stå inkopplad även på arbetsplatser och parkeringar där den vilar på dagen. För att denna stora omställning ska ske tillräckligt snabbt och även nå ut i hela landet behöver staten komplettera marknaden genom att gå in med både pengar och risktagande.

Visst finns det hyfsat med laddinfrastruktur till dagens bilar, men senast härom månaden larmade Trafikverket om att det saknas laddstationer i vissa delar av landet och att stor brist råder i Småland, Värmland och Norrlands inland. Den största bristen finns dock för boende i flerbostadshus.

Den goda nyheten är att samtliga partier stöder en statligt finansierad utbyggnad av laddinfrastruktur, med något olika inriktning. Några är mer inriktade på motorvägsinfrastruktur medan andra har bra förslag för bostäder – både lägenheter och villor. I dag har vi Klimatklivet, alla partier håller med om att staten ska vara involverad i att bygga infrastruktur – även om det inte alltid är tydligt hur. Elektrifieringen är en ny fråga och vi efterlyser att fler partier har en talesperson som konsekvent tar frågor om elektrifiering som möjliggörare för en hållbar omställning.

Hittills har utbyggnaden av laddstationer stöttats ekonomiskt genom det så kallade Klimatklivet, där alltifrån företag och organisationer till bostadsrättsföreningar kan ansöka om bidrag för laddinfrastruktur. Processen för att ansöka upplevs dock byråkratisk, handläggningstiderna är tyvärr långa och möjligheten att placera stolparna där de behövs mest, eller flytta dem om behoven ändras, är olyckligtvis kraftigt begränsade. Omställningen tar särskilt lång tid för bostadsrättsföreningar, på grund av långa beslutsprocesser och Klimatklivets långa handläggningstider. Pengarna som avsatts tar också slut vid årsskiftet.

Hemmaladdningen har samtidigt stimulerats genom särskildt stöd till fastighetsägare. Detta stöd är bra, men kanske inte tillräckligt. Framför allt är stödet förhållandevis okänt.

Styrmedel behöver hela tiden revideras för att hålla jämn takt med en snabb teknisk utveckling. Eftersom laddinfrastruktur är kritisk för omställningen behövs en strategi med bred och långsiktig förankring. Möjligheterna att komma överens är synnerligen goda och en ambitiös elektrifieringsstrategi bör innehålla en långsiktig plan för utbyggnad inom de olika laddtekniksegmenten. Med andra ord en stadig grund för kommande styrmedel.

För att dagens utbyggnad inte ska tappa fart under det att en elektrifieringsstrategi formuleras – vilket lär ta minst ett år – är det viktigt att nuvarande stöd inom Klimatklivet effektiviseras och förenklas och fortsätter på minst samma nivå som i dag.

Vi kommer att samla branschens kompetens för omställningen och komma med tydliga inspel efter valet. Nästa regering behöver genom en elektrifieringsstrategi tänka långsiktigt, nytt och större - och tydligt adressera frågan genom att utse ansvarig minister.

Daniel Kulin, sakkunnig e-mobility på Power Circle

Tobias Henmark, sverigechef Fortum Charge & Drive

Pontus Ljungberg, säljchef Norden VIRTA

Susanna Hurtig, nordenchef för Vattenfall E-mobility

Henrik Rasmussen, nordenchef Eon eMobility Solutions

Sten Forsberg, chef Volkswagen Sverige

Pontus Frohde, VD Charge Amps

Fredrik Nordin, VD Clever

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt