”Tala om vad vindkraften kostar”

2011-11-02 07:59  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. 200 miljarder kommer vindkraftutbyggnaden att kosta. Det är djupt olyckligt att inte de som arbetar för en vindkraftsatsning kan presentera siffror. Skattebetalarna förtjänar transparens, skriver Per Nilsson och Lydiah Wålsten från tankesmedjan Timbro, i en replik till Miljöpartiets Lise Nordin.

Vindkraften är på tapeten och Miljöpartiet är en av de starkaste förespråkarna för en stor utbyggnad. Även regeringen ser en ljus framtid i vindenergi. Enligt regeringens planeringsram ska myndigheterna planera för att energiproduktionen från vindkraft på sikt kan uppgå till 30 TWh.

I debatten diskuteras dock inte det totala priset för en så stor vindkraftssatsning. Trots att utbyggnaden kan komma att kosta hundratals miljarder kronor, har de intressen som arbetar för en vindkraftssatsning om 30 TWh ännu inte redovisat någon kostnadsprognos. I debatten förekommer bara Energimyndighetens kostnadsberäkning för vad drygt 12 TWh kommer att kosta. Det motsvarar bara lite mer än en tredjedel av ambitionen.

Detta är djupt olyckligt. En bred och inkluderande diskussion om förutsättningarna för en utbyggnad av vindkraften förutsätter kvalificerat underlag, i första hand ekonomiska kalkyler.

I rapporten ”Svensk Vindkraft - 215 miljarder senare” gör vi en uppskattning om vad en utbyggnad till 30 TWh potentiellt kan kosta. Summan är i linje med flera andra aktörers uppskattningar: kring 200 miljarder.

I en artikel den 27 oktober skriver Lise Nordin från Miljöpartiet att en utbyggnad av vindkraften inte behöver bli så kostsam. Resonemanget är enkelt: En ökad elproduktion kan bidra till ett lägre elpris för konsumenterna.

Allt annat lika är tesen rätt. Ökar man utbudet av en viss vara, så sjunker priset. Men att påstå att hushållens elräkningar i framtiden kommer att bli lägre utan att samtidigt väga in vad utbyggnaden av vindkraften idag kommer att kosta konsumenterna genom kraftigt höjda elcertifikat, är minst sagt anmärkningsvärt.

Nordin har ytterligare två argument:

* Det första är att Sveriges kärnkraftsreaktorer måste bytas ut och att det är effektivt att ersätta dessa med vindkraft.

Det har aldrig varit aktuellt att ersätta kärnkraften med vindkraft. Det enda realistiska alternativet till kärnkraft är vattenkraft. Vattenkraft är både förnybart och betydligt mer kostnadseffektivt än vindkraft och behöver inte heller reglerkraft, vilket vindkraften behöver.

* Det andra argumentet är att andra länder i Europa satsar stort på att bygga ut vindkraften, och därför bör även Sverige göra det. Men Sverige är inte som andra EU-länder när det kommer till elproduktion. I länder som Danmark där fossila bränslen dominerar kraftförsörjningen kan vindkraften bidra till att minska utsläppen. I Sverige finns inte samma potential - vilket vi ska vara glada över - vi har unika möjligheter, precis som Norge, att bygga och leva av vattenkraft.

Energi och elförsörjning är frågor som kommer att spela en mycket viktig roll i framtiden. För en konstruktiv debatt krävs riktiga beräkningar för vad energiproduktionen kostar och kan ge tillbaka. I dagens diskussion om vindkraften mellan olika aktörer saknas ett sådant underlag. Regeringens ambitioner kring vindkraften följs inte av några ekonomiska kalkyler. Det är olyckligt. Skattebetalarna förtjänar transparens i en så viktig fråga.

Per Nilsson, författare till rapporten “Svensk vindkraft - 215 miljarder senare”

Lydiah Wålsten, projektledare Miljö, tillväxt och konsumtion, Timbro

Mer om: Debatt Energi

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt