”Ta inte vår digitala ledning för given”

2018-01-16 13:17  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Utan bättre investeringsklimat kan Sveriges digitala försprång försvinna. Inom en snar framtid förväntas Sverige bli omsprunget av flera länder, skriver Elisabeth Thand Ringqvist, Riskkapitalföreningen och Nima Sanandaji, Tekn. Dr.

Sverige har under lång tid dragit nytta av att ligga före i digitaliseringen, men resten av världen kommer snabbt ikapp. Så sent som 2011 rankades Sverige bland länderna med högst e-intensitet, men inom en snar framtid förväntas Sverige bli omsprunget av bland annat Kina, Storbritannien och Finland. För att fortsätta ligga i framkant gäller det att locka de investeringar som krävs för att Sveriges digitala konkurrenskraft ska vässas. Tyvärr pekar politiken i motsatt riktning.

En betydande del av utvecklingen i svensk ekonomi är kopplad till it. En studie visar som exempel att nära hälften av produktivitetstillväxten i den svenska ekonomin mellan 2005 och 2013 drevs av it-investeringar, som skedde i olika delar av näringslivet, samt av tillväxt i specialiserade it-företag. Utvecklingen av it-utrustning är det enskilt viktigaste innovativa fältet i Sverige, motsvarande en fjärdedel av näringslivets samlade satsningar på forskning och utveckling.

Trender pekar på att den digitala strukturomvandlingen, som redan i dag påverkar i princip hela näringslivet, kommer att accelerera framöver. En central samhällsutmaning är därför att ta tillvara på de möjligheter som digitaliseringen medför. Men Sveriges ställning som ledande it-nation är inget vi bör ta för givet.

Boston Consulting Group har utvecklat ett e-intensitetsindex som mäter det genomslag som Internet har fått i olika länder. Indexet bygger på indikatorer över Internet-infrastruktur och hur tillgängligt Internet är, hur stor del av konsumenternas utgifter och marknadsföring som sker online samt den utsträckning i vilken konsumenter, företag och myndigheter anammar Internet. Indexet är oroväckande, eftersom det visar sig att Sverige fallit från tredje till nionde position globalt mellan 2011 och 2016.

Utifrån aktuella trender förväntas Sverige fortsätta falla fram till 2025. Då kommer det finnas 21 länder som ligger före Sverige i e-intensitet. Däribland finns viktiga konkurrenter som Kina, Sydkorea, Singapore, Storbritannien, USA och Finland.

Vad krävs då för att vässa Sveriges digitala konkurrenskraft? Att bygga ut it-infrastrukturen och utbilda fler programmerare är lösningar som redan är kända. Behovet av investeringar, framförallt av privatkapitalbolag, private equity, glöms dock ofta bort i samhällsdebatten. Det är synd, eftersom private equity investeringar spelar en viktig roll för svenska företags förmåga till digital omställning.

Private equity är investeringar i onoterade bolags ägarkapital. Genom ett aktivt ägande, där både kunskap och kapital investeras i bolagen, byggs långsiktigt hållbara bolag. Dessa investeringar är särskilt viktiga för att näringslivet ska lyckas med den form av strukturomvandling som digitaliseringen utgör. Mellan 2005 och 2016 uppskattas Private equity fonders investeringar ha stärkt tillväxten i it-sektorn med cirka 0,49 procent per år.

Genom att öka Sveriges attraktionskraft för private equity investeringar så skulle näringslivets förmåga till digital omställning förbättras ytterligare. Det är viktigt att komma ihåg att dessa investeringar är globala till sin natur, och flödar över gränserna till de länder som har de bästa förutsättningarna, skattevillkoren och regelverken. Investeringsklimatet i Sverige är dock långtifrån det bästa. Här finns inte bara höga skatter, utan dessutom krångliga regelverk, till exempel 3:12-reglerna, som inte alltid är förutsägbara.

Förslag om försämrade 3:12-regler och straffbeskattning vid flytt av kapital, oavsett om de blir verklighet eller inte, sänder fel signaler till internationella institutionella investerare som under decennier sett Sverige som ett mycket tryggt land att investera i.

Sverige har legat i framkant av it-utvecklingen under några årtionden nu, och vi har dessutom en avancerad private equity sektor som stimulerar näringslivets digitala strukturomvandling. Men båda dessa konkurrensfördelar är lättflyktiga. Private equity investeringarna kan lockas till andra delar av världen om inte skatter och regelverk för investeringar förbättras. Sveriges digitala försprång kan snabbt tas igen av konkurrentländer om inte it-sektorn lockar till sig tillräckliga investeringar.

Politiken behöver formulera en vision om hur Sverige kan fortsätta ligga i topp sett till internationella investeringar i it-sektorn, istället för att som i dag ta det digitala försprånget för givet.

Elisabeth Thand Ringqvist, ordförande för Svenska Riskkapitalföreningen, SVCA

Nima Sanandaji, Tekn. Dr. och författare av rapporten ”Private Equity investeringar och Sveriges digitala omställning”

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Aktuellt inom

Debatt