”Ta efter britternas vinnande koncept”

2014-08-21 08:23  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT Den nya testbanan AstraZero och Chalmers forskning kring det nya materialet grafen ger svensk fordonsindustri trumf på hand. Men för att kunna utnyttja möjligheterna borde Sverige ta efter Storbritanniens satsning på fordonsindustrin, skriver Fredrik Sidhal och Per-Ewe Wendel på Fordonskomponentgruppen.

Testbanan AstaZero som invigs i dag är förmodligen den mest högteknologiska testbanan i världen. Med AstaZero befäster inte bara Västsverige utan även hela Sverige sin roll som en av få nationer som klarar av att ta en idé fram till ett komplett fordon inom landets gränser.

Det unika med AstaZero är inte bara att den är en öppen internationell plattform för fordonstillverkare, leverantörer, myndigheter transportnäring, myndigheter samt akademi och institut. Utan även hur projektet kommit till och slutligen realiserats. Medfinansiering sker bland annat genom det strategiska fordonsforskningsprogrammet FFI.

Vad som särskiljer Sverige från andra nationer är de nationella visioner som finns för dels trafiksäkerhet, nollvisionen, dels för fossiloberoende fordonsflotta 2030 och klimatneutrala transporter 2050. Nollvisionen har redan inneburit att svensk trafiksäkerhetsforskning är världsledande och att svenska fordonstillverkare och leverantörer ligger i framkant inom området.

På samma sätt kan visionen om fossilfrihet på väg bli en stark drivkraft för att göra svensk forskning och utveckling samt fordonstillverkning till världsledande. Ännu en fördel för den strategiskt viktiga och innovationsdrivande svenska fordonsindustrin.

När frågan om Europas återindustrialisering toppar EU:s agenda, måste såväl nationella som gränsöverskridande samarbeten till för att skapa erforderlig innovations- och konkurrenskraft inom unionen.

Men hur kommer man dit? Mest omtalat är Storbritanniens återkomst som industrination. Sommarens siffror från brittisk industri visar på att den nationella samlingen kring återindustrialisering bär frukt.

En viktig del i den brittiska framgångssagan är kraftsamlingen inom fordonsindustrin sedan knappt tio år tillbaka. I dag har britterna en mycket omfattande utveckling och tillverkning av personbilsmotorer till ett antal fordonstillverkare.

Grunden för framgångssagan är inte bara en förändrad syn och attityd till industrins betydelse för skola, akademi och tjänstesektor, utan att det dels finns ett departement som med ansvar för affärer, innovations- och utbildnings-/kompetensfrågor, dels ett övergripande sekretariat, council, med ansvar för att ge brittisk fordonsindustri rätt förutsättningar.

Inom ramen för ”automotive council” skapas samsyn, sker samverkan och framför allt, samarbeten mellan myndigheter, akademi och industri.

Från FKG:s sida har vi väckt denna fråga tidigare – varför inte ta efter britterna, det är ju ett vinnande koncept? Den första kartläggningen visar att intresse finns, men det finns blockeringar kring industrins frågor, framför allt på regeringsnivå.

Oavsett regeringsbildare efter valet, vill vi och ett antal andra branschorganisationer inom teknikindustrin se en ansvarig industriminister. Det är en minister vars uppdrag är att ge svensk industri rätt förutsättningar och ha frågorna om innovation, kompetens samt finansiering i sin portfölj.

Se nollvisionens AstaZero som en början och låt fossiloberoendets krav på bland annat nya lätta material i fordon bli ett nästa steg där myndigheter, akademi och näringsliv samverkar. Chalmers huvudmannaskap för EU:s grafenprojekt, Graphen Flagship, ger oss trumf på hand.

Den möjligheten måste vi ta.

Fredrik Sidahl, vd Fordonskomponentgruppen, FKG

Per-Ewe Wendel, ordförande FKG

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt