"Sverige borde ha bäst it i världen"

2011-03-15 06:04  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Vi satsar nästan en miljard kronor på att främja bredbandsutbyggnaden fram till år 2014. Tillgången till elektroniska kommunikationer är livsviktig för Sverige, svarar Anna-Karin Hatt efter kritiken om dumsnål svensk förvaltning av internet.

Min målsättning är att Sverige ska vara världens mest framgångsrika digitala samhälle. Alla som vill ska kunna vara delaktiga och känna trygghet i vårt informationssamhälle. Du ska kunna nå information och använda tjänster på nätet, men också sprida information och utveckla tjänster där, oavsett var du befinner dig eller hur du kopplar upp dig.

Om det ska vara möjligt måste en mängd saker hänga ihop och fungera. Blir jag sjuk kan jag kanske vårdas på distans i hemmet med hjälp av kommunikation och övervakning från mitt sjukhus. Om det finns e-tjänster som uppfyller medicinska krav och om de bredbandsförbindelser som jag själv och sjukhuset har tillgång till klarar rätt tekniska krav.

Utifrån kunskap om sina behov är det självklart att konsumenter, företagare och myndigheter måste välja en bredbands¬förbindelse som uppfyller behoven. Därför måste det tydligt framgå vad som gäller i fråga om begränsningar när vi köper en uppkoppling mot internet - vare sig vi är privatpersoner, företrädare för sjukhus, skola, företag eller myndighet.

För att förbättra samverkan och snabba på utbyggnaden bildade regeringen i mars förra året Bredbandsforum. Det är en viktig operativ plattform för dialog mellan aktörer med olika ansvarsområden kring samordning och helhetsperspektiv.

Inom kort kommer regeringen att lägga en proposition där vi föreslår att det tydligt ska framgå i operatörernas konsumentavtal om det finns begränsningar i internetförbindelsen, exempelvis blockering av ip-telefoni, vilket stärker konsumentmakten. Dessutom ges Post och telestyrelsen, PTS, en möjlighet att vid behov fastställa ett krav på lägsta tjänstekvalitet. Det innebär att PTS som sista utväg kan ingripa om det uppstår problem på marknaden och konsumenterna inte längre kan välja abonnemang utan begränsningar.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har också tagit fram förslag till en nationell plan som klargör hur allvarliga it-incidenter ska hanteras, samt hur tekniska kompetensnätverk av experter, som kan stödja samhället vid allvarliga it-incidenter, kan skapas. Dessutom har de föreslagit ett system för it-incidentrapportering för statliga myndigheter.

För att stödja marknadsutvecklingen och främja lokala och regionala initiativ gör regeringen utvalda insatser för att främja bredbandsutbyggnaden, framför allt på landsbygden. Satsningarna är utformade för att ta till vara det engagemang och de drivkrafter som finns runt om i landet och för att inte störa marknadskrafterna. Totalt omfattar de nästan en miljard kronor under perioden 2010 till 2014.

Sverige har i dagsläget en väldigt hög täckning för bredband, 99,97 procent, och det finns skäl att tro att såväl täckning som hastighet framöver kommer att förbättras ytterligare när 800 MHz-bandet kan börja tas i bruk, ett spektrumband som framförallt är bra för att täcka stora geografiska ytor. 300 miljoner kronor av intäkterna från auktionen av detta band kommer att användas för att skapa bredbandstäckning för de hushåll och företag som i dag saknar detta.

Tillgång till goda elektroniska kommunikationer är livsviktigt för att hela Sverige ska kunna leva, för att man ska kunna bo och verka överallt. Det är min ledstjärna, som jag kommer fortsätta arbeta för.

Anna-Karin Hatt, It- och regionminister (C)

Mer om: Debatt Järnväg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt