”Sverige bör ta täten för självkörande fordon”

2015-11-11 05:23  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Självkörande bilar ökar trafiksäkerheten och främjar teknikutvecklingen i Sverige. Låt inte oklar lagstiftning bromsa utvecklingen, skriver Marie Nordén, NTF och Marc Boderke Mercedes-Benz.

Utvecklingen av självkörande fordon går snabbt. Den stora utmaningen framöver är inte tekniken utan snarare människors rädsla. Därför måste politiker, myndigheter, fordonstillverkare och andra aktörer tillsammans mer aktivt agera för att Sverige ska bli ett ledande land för självkörande fordon. Inte minst ur ett trafiksäkerhetsperspektiv.

De automatiserade assistanssystem som funnits en längre tid, som autobroms, styrassistent och adaptiv farthållare (anpassar automatiskt avståndet till fordonet framför) har medfört minskade olyckstal och utvecklingen mot helt självkörande, autonoma system kommer ytterligare att förbättra trafiksäkerheten.

Med ny teknik minimeras det negativa inflytandet av den mänskliga faktorn, den faktor som orsakar det absoluta flertalet av trafikolyckorna. I takt med att antalet självkörande fordon ökar, kommer antalet dödsfall i trafiken att minska i motsvarande grad. I Sverige genomförs omfattande tester tillsammans med bl.a. Göteborgs stad och tekniken för att framföra helt självkörande bilar finna redan nu.

En viktig princip i utvecklingsarbetet av självkörande fordon är att risken för en olycka måste vara betydligt mindre än om föraren kör själv. Det finns även andra fördelar än trafiksäkerhet. Miljön tjänar på en miljöoptimerad körning med lägre förbrukning och utsläpp som följd. Moderna, självkörande fordon kräver också mindre utrymme på grund av kortare avstånd till andra fordon.

Fakta talar således för att det finns väldigt många fördelar med att fordonet kan överta förarens uppgifter. Därför är det både oväntat och olyckligt att allmänheten har en delvis negativ uppfattning på området.

Opinionsinstitutet YouGov har på Mercedes-Benz uppdrag genomfört en attitydundersökning med 1012 svenskar i åldern 18-74 år om självkörande bilar. Den visar några intressanta och delvis oväntade resultat.

Undersökningen visar att inställningen till självkörande bilar är polariserad. Fyra av tio anger att de är ganska eller mycket positiva. Drygt två av tio är ganska eller mycket negativa. Bland männen anger hälften att de har en positiv inställning. Motsvarande andel bland kvinnor är endast var tredje. Detta visar en oväntat stor skillnad mellan könen.

Det finns även en mer positiv inställning bland boende i södra och mellersta Sverige där knappt hälften (47 procent) uppger att de är ganska alternativt mycket positiva. I norra Sverige säger inte fler än 30 procent att de är det. Även storstadsbor och höginkomsttagare är mer positiva än genomsnittssvensken.

Undersökningen visar också att utvecklingen mot självkörande fordon går fortare än allmänheten tror. På frågan när man tror att privatpersoner kommer kunna använda självkörande bilar svarar den största delen ”år 2030 eller senare”. I praktiken talar dock det mesta för att det kommer att vara möjligt redan år 2020 eller tidigare, om än med begränsningar.

Allmänhetens inställning är delvis reserverad gentemot en snabb utveckling mot mer självkörande fordon. Detta riskerar att skjuta upp införandet, vilket är oroande utifrån ett trafiksäkerhetsperspektiv.

Vår uppfattning är att Sverige ska ta en ledande roll när det gäller att stimulera användandet av självkörande fordon. Detta bör göras enligt fyra huvudinriktningar:

1. Sverige och svenska politiker ska ta täten.

För att få utvecklingen att ta fart på området är det hög tid för politiker att ta täten och initiera en omfattande diskussion och opinionsbildning med positiva förtecken kring självkörande fordon. I detta arbete är det naturligt att bland annat ministrarna med ansvar för infrastruktur, innovation och framtidsfrågor engagerar sig kraftfullt. Ett program bör tas fram som innehåller direktiv till aktuella myndigheter och bland annat offentliga organ ansvariga för forskning och utveckling.

2. Involvera och aktivera de professionella aktörerna.

En framgångsrik implementering av självkörande fordon kan bli realitet om man tidigt också involverar de professionella aktörerna inom transportindustrin inklusive andra nyckelspelare. Det är inte minst viktigt att också involvera Sveriges Kommuner och Landsting i detta arbete, eftersom de ansvarar för en stor del av det mest trafikerade vägnätet.

3. Klargör regelverket som ska gälla med en allt större andel självkörande fordon.

Utvecklingen går fort. Det förutsätter att regelsystemen måste hänga med. Då handlar det bland annat om att se till så att vägtrafiklagstiftning, ansvars- och försäkringsregler, infrastrukturansvar med mera i Sveriges alla delar snarast anpassas till utvecklingen och inte bara omfattar testverksamhet utan regelbunden autonom körning. Detta kan ske genom att Sverige i alla delar anpassar sina lagar till den så kallade Wienöverenskommelsen från mars 2014. Vid planering av vägar, städer och annan infrastruktur krävs ett självkörande perspektiv.

4. Driv på utvecklingen i internationella organ.

En förutsättning för en positiv utveckling på området självkörande fordon är att de internationella regelsystemen snarast anpassas och stimulerar utvecklingen. Detta är en fundamental förutsättning för den internationaliserade fordonsindustrin och utvecklingen. Här handlar det bland annat om arbetet inom FN- och EU-systemen. Därför måste politikerna själva driva på och säkerställa att de ansvariga svenska myndigheterna också agerar proaktivt på de aktuella områdena.

Sverige skulle tjäna mycket på att bli bland de ledande när det gäller självkörande fordon. Det skulle göra det än säkrare i framtiden att färdas på de svenska vägarna.

Marie Nordén, generalsekreterare NTF

Marc Boderke, vd Mercedes-Benz Sverige

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

Här är reglerna för kommentarerna på NyTeknik

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Aktuellt inom

Debatt

COMSOL