”Sverige behöver en samhällsbyggnadsminister”

2014-09-03 05:28  
Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT Inflyttningen till städerna är stor och det saknas medveten planering för hållbarhet. Den nya regeringen måste ta ett tydligare ansvar för samhällsbygget, enligt företrädare för Svenska Teknik&Designföretagen.

Den regering som bildas efter valet måste ta ett samlat hållbarhetsgrepp kring våra gemensamma investeringar i samhällsbyggnad. Det finns ett skriande behov av åtgärder, som leder mot ökad resurseffektivitet och minskad klimatpåverkan. Samhällsbyggandet är en nyckelfunktion i det arbetet.

En av de mest effektiva åtgärderna som vi ser är att tillsätta en samhällsbyggnadsminister, som kan ta ett samordningsansvar för en effektivare stadsplanering, framför allt ur klimat- och resurssynpunkt.

Lika självklart som att så gott som varje kommun har ett stadsbyggnadskontor borde det vara att regeringen har ett samhällsbyggnadsdepartement. Från branschens sida bidrar vi mer än gärna med våra kunskaper och erfarenheter.

Vi föreslår också ett klimat- och samhällsbyggnadsråd, som leds av den nya samhällsbyggnadsministern.

Globalt flyttar varje dag 190 000 människor till en stad. Hälften av jordens befolkning bor i städer, som motsvarar två procent av jordens landyta. Där används 75 procent av all energi och där genereras 80 procent av alla koldioxidutsläpp.

Situationen i Sverige är likartad. Detta ger städerna en nyckelroll och särställning i klimatarbetet. Det globala klimatarbetet måste därför allt mer fokuseras till städer och urban miljö.

Många av dagens städer, även de svenska, växer ofta utan tillräckligt medveten planering för hållbarhet. Städerna har dessutom en benägenhet att sprida sig geografiskt snabbare än befolkningstillväxten. Detta ger glesa stadsområden, vilket försvårar byggandet av effektiv och hållbar infrastruktur. Sammantaget ger detta en ökad klimatpåverkan.

Investeringarna i infrastruktur har fallit som andel av BNP. I dag är investeringarna närmare en tredjedel så stora, som de var på 1960-talet, enligt samma sätt att mäta. Den utvecklingen måste vändas avseende ökad andel miljövänlig infrastruktur. Synen på investeringar och kostnader behöver förändras.

Sett ur ett livscykelkostnadsperspektiv är drift och underhåll av enskilda fastigheter, stadsdelar och infrastruktur en betydligt större kostnad än planering, projektering och själva byggandet. Att investera ytterligare i bra planering kan sänka såväl livscykelkostnad som miljöpåverkan men också höja vinsterna på sikt.

Kommunerna har en ansvarsfull roll i skapandet av det framtida hållbara samhället. Men om kommunens beslutskompetens minskar, genom exempelvis att möjligheterna till särkrav vid byggande tas bort, måste staten ta ett tydligare ansvar. Det är statliga och kommunala beslut som tillsammans sätter spelreglerna för hur samhällsbyggandet ser ut.

Trenden är tydlig: vi vill arbeta och bo i eller nära städer. Genom ökat fokus på städerna och de utmaningar som vi står inför, kan vi med ett bättre samhällsbyggande skapa mer hållbara lösningar. Kunskapen finns redan.

Svenska Teknik&Designföretagens Hållbarhetsgrupp

Stellan Fryxell, Tengbom, ordförande i Svenska Teknik&Designföretagens Hållbarhetsgrupp

Anders Persson, vd, Svenska Teknik&Designföretagen

Agneta Persson, WSP Sverige

Åsa Norman, Tyréns

Fredrik Holmström, Hifab

Jan Wijkmark, White

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt