”Svensk edtech kan bli exportframgång – det här krävs för det”

2021-10-29 10:04  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Redan i dag finns framgångsrika svenska edtechföretag, men branschen är ung och företagen små. Det finns en stor marknad utomlands – men det behövs flera insatser för att hjälpa bolagen ut i världen, skriver Jan Hylén och Pernilla Norlin.

Informationstekniken har förändrat våra samhällen i grunden. Även skolan och den högre utbildningen använder i allt högre grad digital teknik. Coronakrisen blixtbelyste hur viktig edtech-branschen är för utbildningssektorn när distansundervisningen ökade drastiskt 2020.

I en ny rapport från Entreprenörskapsforum visas att med omkring trettio års digitalisering på utbildningsområdet finns en jämförelsevis mogen hemmamarknad för edtech att verka på.

Branschorganisationen Swedish Edtech Industry räknar att hårdvara, mjukvara och administration av utbildningsteknologi i den svenska grund- och gymnasieskolan kostade cirka 1 717 kronor per elev år 2020, något som motsvarar 1,3 procent av den svenska skolans totala kostnader. Motsvarande summa för USA är enligt the Edtech Genome Project 1 747 kronor. Svenska och amerikanska utbildningsaktörer satsar alltså ungefär lika mycket på edtech.

Det finns bred evidens för att digital teknik kan ge goda utbildningsresultat, avgörande är hur tillämpningen sker i den enskilda situationen. I dag handlar forskning och teknikutveckling om hur ai, vr och ar kan användas i utbildningssammanhang. Till exempel om tekniker för bättre närvarokänsla vid distansundervisning, ai-utformade varningssystem för när elever är på väg att misslyckas eller studenter hoppa av en utbildning. Blockkedjeteknik används för att utfärda och verifiera utbildningsbevis och betyg.

Andra samhällstrender talar för ett ökat användande av digitala produkter och tjänster i utbildningssektorn. Allt fler vuxna behöver ställa om till ett nytt yrke mitt i livet. Att vuxna är mindre geografiskt rörliga gynnar distansstudier och därmed edtech. Ytterligare en potentiell framgångsfaktor är försöken med digital elevhälsa som har goda förutsättningar att växa.

Har då edtech chans att bli nästa svenska exportsuccé? Redan i dag finns framgångsrika svenska edtechföretag, men branschen är ung och företagen små. I en enkät, utförd för rapporten, framkommer att drygt hälften av företagarna tror att det skulle vara lättare att expandera utanför Sverige.

Skälen varierar, från upplevelsen att lagen om offentlig upphandling, LOU, och bristande upphandlingskompetens utgör bromsklossar, att andra europeiska länder ger mer statligt stöd till utvecklingsprojekt, en mindre rädsla för gdpr i andra länder, till att privatpersoner utomlands är mer vana att betala för utbildning.

För att den unga edtechbranschen ska utvecklas ytterligare föreslår vi följande:

• Hjälp med testning och evidensmätning. En försvårarande faktor för innovation är att såväl skolor, universitet som de flesta edtechföretag har små utvecklings- och testresurser. Det behövs ett närmare samarbete i skärningspunkten mellan forskning, praktik och marknad, gärna i form av Triple Helix-samarbeten och inkubatorer.

• Hjälp till företag att etablera sig utomlands. Hälften av företagen ser Norden och Europa som viktiga marknader. Stöd från Business Swedenmed flera behövs för att marknadsföra svenska edtechbolag utomlands. Det gäller även den växande marknad inom till exempel svenska storföretag som behöver skräddarsydd e-learning för kompetensutveckling.

• Företagen lyfter ofta fram en bristande beställarkompetens i offentlig sektor, inte minst vad gäller innovationsupphandling, dvs upphandling som främjar utveckling och införande av nyskapande lösningar. Här behövs ökad information och stöd till offentliga utbildningsaktörer.

• Bristen på it-kompetens är ett välkänt problem som till exempel IT&Telekomföretagen (numer Tech Sverige) påpekar. Bland tio förslag för att minska bristen finns: Att få fler studenter att välja och fullfölja tech-utbildningar, kompetensutveckling för lärare, att den redan framgångsrika yrkeshögskolan blir än bättre samt att högskolan på riktigt öppnar för personer i yrkesverksam ålder.

De grundläggande förutsättningarna för en framgångsrik edtechmarknad finns redan på plats. Låt oss ytterligare främja svensk innovationsförmåga och upprätthålla den höga utbildningsnivå som finns i landet!

 

Jan Hylén, fil. dr. och utbildningsanalytiker Education Analytics

Pernilla Norlin, vice vd Entreprenörskapsforum

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt