”Sumpa inte Sveriges chans som gruvland”

2012-03-03 06:52  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Svårigheterna att få tag i sällsynta jordartsmetaller kan bli en jättechans för Sverige. Men den tuffa utvinningen ställer stora krav på de myndigheter som ska godkänna brytningen. Det krävs fler som kan handlägga frågorna och tydliga regler annars försvinner jobben till Norge och Finland i stället, skriver Pia Pehrson och Sophia Linderstam på advokatfirman Foyen.

Sverige har en jättechans att ta utökade marknadsandelar inom gruvverksamhet för sällsynta jordartsmetaller. Rådande miljö- och arbetsmiljöfrågor utgör nu tunga utmaningar för bolagen som satsar. Det krävs tydlig vägledning från våra myndigheter – och utökade resurser till prövningsprocessen.

Kina är dominerande på världsmarknaden när det gäller utvinningen av sällsynta jordartsmetaller. Metallerna behövs för högteknologiska applikationer, exempelvis batterier, magneter, vindkraftverk, solceller och lågenergilampor. Kinas beslut att begränsa sin export till världsmarknaden har lett till oro i världen.

Problemet för Kina har utåt varit att produktion av jordartsmetaller medför stora miljö- och arbetsmiljöproblem. Detta kan tänkas ha varit en bidragande orsak till att flera andra länder upphört med egen produktion. Det finns alarmerande uppgifter från Kina om avfallsdammar fulla med giftiga rester och förorenad mark.

För Sverige innebär Kinas exportbegränsning en stor möjlighet. Det finns goda förutsättningar att bedriva gruvor för sällsynta jordartsmetaller på flera platser i Sverige bland annat i Västerbotten. och just nu studeras genomförbarheten av olika projekt i Sverige, bland annat i Norra Kärr som är ett känt exempel av riksintresse för mineraler. På flera andra platser undersöks möjligheten att utvinna sällsynta jordartsmetaller från äldre slagghögar. Gammalt gruvavfall kan alltså komma till nytta.

Samtidigt innebär nu gällande krav enligt miljöbalken och arbetsmiljölagen en rejäl utmaning för denna nya gren av gruvbranschen. De socioekonomiska aspekterna måste analyseras. Saneringsansvaret innebär en ekonomisk utmaning. Men framförallt behövs det tydligare vägledning om vilka krav som faktiskt gäller från såväl Arbetsmiljöverket som prövningsmyndigheterna.

Om Sverige ska vara attraktivt för nya investeringar måste handläggningen bli effektivare och prövningsmyndigheterna få fler resurser. Att Mark- och miljödomstolen i Umeå är underbemannad är väl känt sedan mer än 1,5 år. Än så länge har inte domstolen fått några nya tjänster trots ett antal påstötningar från näringslivet. Ska vi klara en rättssäker prövning av alla miljö- och arbetsmiljöfrågor som den växande gruvbranschen aktualiserar måste såväl Mark- och miljödomstolarna som Arbetsmiljöverket stärkas. Och en tydlig statlig gruvstrategi utarbetas.

Annars får vi tyvärr se investeringarna och de nya jobben hamna i Norge och Finland.

Pia Pehrson, Advokat

Sophia Linderstam, jur kand

Miljörättsavdelningen Foyen Advokatfirma

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt