"Stigande temp i Sverige - väckarklocka för klimatet"

2012-08-17 13:34  
Pär Holmgren

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Temperaturökningen i Sverige borde få väckarklockorna att ringa. För att hejda uppvärmningen måste alla ta ansvar för att minska vår klimatpåverkan, skriver meteorologen Pär Holmgren och Linda Burenius Magnusson, vd för O2:s vindkraftskooperativ.

Många tror att den globala uppvärmningen sker snabbare i andra delar av världen än i Sverige. Det stämmer inte. Medeltemperaturen i Sverige har under de senaste tio åren, 2002-2011, i genomsnitt varit 1,1 grader högre än under den internationellt använda jämförelseperioden 1961–1990. Det är väsentligt mer än motsvarande globala temperaturökning på 0,46 grader.

För att hejda den globala uppvärmningen måste vi alla nu ta ansvar för att minska vår klimatpåverkan, samtidigt som politikerna bör göra det både lätt och ekonomiskt gynnsamt att vara klimatsmart.

Under de senaste tio åren har årsmedeltemperaturen i Sverige varit högre än genomsnittet för perioden 1961–1990 under samtliga år utom 2010. Under förra året, 2011, var medeltemperaturen 1,6 grader högre. Avvikelsen var störst i norra Sverige – med 2,4 grader i Norrbotten – och lägst i södra Sverige, med 1,3 grader i Skåne, Blekinge och på Gotland.

Den globala uppvärmningen förväntas leda till både mer nederbörd och till en fortsatt kraftigt ökad temperatur i Sverige. I två olika scenarier för globala utsläpp av växthusgaser anger SMHI att medeltemperaturen vid nästa sekelskifte förväntas ha ökat med som lägst 4,1 respektive 5,2 grader i Skåne och som högst med 4,3 respektive 5,5 grader i Blekinge, jämfört med 1961-1990.

Svenskarna är väl medvetna om allvaret i klimatförändringen. Nästan nio av tio svenskar, 87 procent, uppfattar klimatförändringen som ett allvarligt hot mot mänskligheten och nästan lika många är oroliga för hur Sverige kommer att drabbas, enligt en ny opinionsmätning från vindkraftsbolaget O2.

Dessutom tror nästan tre av fyra, 73 procent, att de själva kan göra något för att bromsa klimatförändringen. FN:s klimatpanel anger att de globala utsläppen av koldioxid behöver minska med mellan 50 och 85 procent fram till år 2050, om vi ska ha en chans att nå målet om att temperaturen globalt inte ska öka med mer än två grader.

Sverige har mycket goda förutsättningar för vindkraft och genom att exportera el kan Sverige minska klimatutsläppen från kolkraftverk i övriga Europa.

Ett effektivt sätt att minska sin egen klimatpåverkan är att köpa andelar i vindkraftverk. Om man köper tio vindandelar, 10 000 kilowattimmar, kan man varje år minska sina utsläpp av växthusgaser med upp till tio ton, enligt Energimyndigheten. Det är lika mycket som fyra genomsnittliga bilar i Sverige släpper ut.

För att hejda den globala uppvärmningen måste vi alla anstränga oss för att minska vår klimatpåverkan. Både enskilda medborgare, företag och kommuner kan göra stor klimatnytta genom att investera i vindkraft.

Linda Burenius Magnusson, vd för O2:s vindkraftskooperativ

Pär Holmgren, meteorolog, författare och föreläsare i klimatfrågor

(Kommentarsmöjligheten avstängd p g a missbruk)

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt