”Statens molntjänst måste vara robust och i egen regi”

2018-09-08 06:00  
Daniel Melin, utredningssekreterare i Statens servicecenters utredning om en statlig molntjänst

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Ska Sverige ha en statlig molntjänst? Partierna ger en rad oklara och märkliga svar på frågan. Vem annan än staten kan garantera medborgarnas integritet samt Sveriges säkerhet, undrar Daniel Melin som utrett frågan åt Statens servicecenter.

En välbyggd statlig molntjänst skulle förbättra statens it-drift på flera sätt. Det är inte en problemfri lösning men jag är övertygad om att det är det bästa alternativet. Denna slutsats har sin bakgrund i att jag var utredningssekreterare i Statens servicecenters utredning om en statlig molntjänst.

Staten är i dag helt beroende av robusta it-system för att fungera men it-driften är i hög grad decentraliserad. Det har lett till att infrastrukturen och placeringen av it-systemen är suboptimerad och kostsam vilket därmed riskerar statens operativa förmåga.

Olika statliga utredningar har framfört att:

• den personliga integriteten hos medborgarna måste säkerställas

• statens it-drift är kostsam och relativt ineffektiv

• staten är beroende av ett fåtal leverantörer och är ofta inlåst hos dessa

• statens it-drift är höggradigt koncentrerad till Stockholms län

• statens it-drift inte är säkerställd utifrån elnätets robusthet eller dimensionering

• statens it-chefer i hög grad vill fokusera på kärnverksamheten istället för att också lägga resurser på it-drift

• statens it-chefer i hög grad anser att staten borde ha en myndighet som endast tar hand om statens it-drift samt att alla myndigheter ska åläggas att ha sin it-drift där

 

Till detta kommer följande avgörande frågeställningar:

• klarar staten av att upprätthålla sin förmåga vid långvariga elavbrott eller i kristider?

• lever statliga myndigheter upp till säkerhetsskyddslagen samt offentlighets- och sekretesslagen när de lägger ut sin information hos privata aktörer?

• ska staten använda privata tjänster bara för att de kanske är effektivare och billigare även om de inte är lagliga?

Frågan om statlig it-drift är komplex och flerdimensionell och det finns inga enkla lösningar. Det är därför intressant vad partierna svarar Ny Teknik på frågan “Ska Sverige bygga ett statligt moln?”

Om jag börjar med de enkla så vill (V) utan motivering bygga. (M) vill utreda, dock oklart vad som behöver utredas. (KD) är positiva av rätt anledning, robusthet.

(MP) som har framhållit fördelarna med Statens servicecenters utredning om en statlig molntjänst i riksdagen är numera negativa med en svårtydd motivering.

(L) är negativa eftersom staten varken kan garantera säkerhet eller medborgarnas integritet om statens it-drift flyttas till färre platser, ett besynnerligt påstående. Vidare hävdas att lösningen vore dyr trots att Statens servicecenter kom fram till motsatsen. Jag har svårt att se att amerikanska och kinesiska molntjänstleverantörer kommer att specialanpassa sina globala tjänster för svenska staten och dessutom lyckas uppfylla säkerhetsskyddslagen samt offentlighets- och sekretesslagen.

(SD) avstår att svara men resonerar ändå. Integritet är bra, men på vilket sätt privata aktörer är bättre på integritet än staten lämnas obesvarad. Jag har inte sett mycket evidens för det, däremot flera exempel på motsatsen.

Integritet, personuppgiftsbehandling och ökad effektivitet är bra enligt (S). Detta ska lösas med ”en gemensam statlig infrastruktur”, men vad det innebär är oklart. (S) har gett Försäkringskassan i uppdrag att försöka ta hand om några myndigheters it-drift, är det vad som avses? Varför det är bättre än en statlig molntjänst vet jag inte då (S) begravde Statens servicecenters utredning så fort den levererades till regeringen.

Slutligen är (C) positiva men i vaga ordalag. Självklart ska it-säkerhet tas på största allvar, vad annars? Men trots att (C) är positiva så antyds det att staten inte ska ha monopol på att vara staten. Vem ska då ha det? Vem annan än staten kan garantera medborgarnas integritet samt Sveriges säkerhet?

Till alla partier; Statens it-system måste vara robusta. Detta sker lämpligen genom att statens it-drift har ett helhetsperspektiv och där leverantörsoberoende, egen kompetens och nationell säkerhet är ledord. Att låta varje myndighet agera efter bästa förmåga leder till att den it-beroende statsförvaltningen fortsätter att vara suboptimerad, kostsam och riskerar Sveriges nationella säkerhet.

Daniel Melin, utredningssekreterare i Statens servicecenters utredning om en statlig molntjänst

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt