”Starkare stål bra för miljön”

2015-11-17 05:17  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Höghållfast stål kan radikalt minska utsläppen av koldioxid. Genom att använda höghållfast stål till Friends Arena istället för konventionellt stål, sparades 900 ton koldioxid. Och stål kan återanvändas om och om igen. Det är dags att miljöpröva material utifrån livscykelanalys, tycker Bo-Erik Pers, vd Jernkontoret.

I dag presenterar Jernkontoret, stålindustrins branschorganisation, en miljörapport som visar hur stora klimatvinster höghållfasta stål skapar. Mot bakgrund av vetenskapliga studier vill Jernkontoret se bättre miljövärdering på material genom livscykelanalyser.

Stål är ett av världens vanligaste konstruktionsmaterial. Men det är stor skillnad på stål och stål. Svensk stålindustri har sedan decennier tillbaka nischat sig på specialstål för att klara den globala konkurrensen. Resultat är en materialutveckling som tillåter oss att göra mer med mindre resurser. Ett starkare stål ger oss möjlighet att använda mindre mängder. Det ger produkterna lägre vikt och minskar därmed åtgång på råvara och minskar koldioxidutsläpp när de används. Tydligast är miljövinsterna på fordon där höghållfasta stål kan minska vikten markant och därmed bränsleförbrukningen. Ett fordon med 10 procent lägre vikt drar 5 procent mindre bränsle.

Jernkontorets rapport bygger på forskningsprojektet Stålkretsloppet, som genom fallstudier beräknat utsläppsminskningar under produktens livscykel genom att ersätta konventionellt stål mot höghållfasta stål. Genom att använda höghållfast stål i byggandet av Friends Arena istället för konventionellt stål sparades 900 ton koldioxid. När Ikea valde höghållfast stål till köksstolar sparades 720 ton koldioxid genom att de 1,2 miljoner stolarna väger mindre och därför kan transporteras med lägre utsläpp.

Mot bakgrund av de stora miljövinster höghållfasta stål skapar när produkterna används, måste kunskapen om detta öka för att minska våra utsläpp. Därför vill Jernkontoret att livscykelanalyser, LCA, ska användas för att miljövärdera produkter såväl som industrins klimatavtryck. Det räcker inte att se till materialets eller produktens ekologiska fotavtryck vid tillverkningen av det. För att få en relevant miljöanalys av ett material eller en produkt måste hela livscykeln beaktas och återvinningsbarheten tas i med i beräkningen.

Faktum är att antalet ton koldioxidutsläpp som svensk stålindustri sparar genom sin materialutveckling av starkare och tåligare stål vida överstiger antalet ton koldioxid som skapas vid produktion. Svensk stålindustri borde därför anses höra till den klimatsmarta sektorn som skapar framtidens gröna jobb.

Det höghållfasta stålets miljöfördelar är vetenskapligt utredda och kan minska våra utsläpp radikalt. Det ligger i samhällets intresse att bygga hållbart för framtiden och här kan höghållfast stål som världens mest använda konstruktionsmaterial spela en stor roll. Kunskapen om materialens miljöpåverkan behöver öka om vi ska nå det hållbara samhälle vi strävar efter.

Eftersom stål kan återvinnas till 100 procent, hur många gånger som helst, kommer vi bokstavligen att kunna bygga morgondagens järnväg av gårdagens. Samma råvara kan användas från generation till generation. Cirkulär ekonomi bygger på kunskaper om materialens återvinningsbarhet redan när en produkt skapas. Genom höjd kunskap om materialens olika miljöfördelar kan åtskilliga ton koldioxid sparas. Det är helt nödvändigt om vi ska minska världens utsläpp.

Bo-Erik Pers, vd Jernkontoret

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt