Smarta elnät behöver svenska visioner

2010-08-17 23:00  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Smarta elnät är inte bara gröna, de innebär också "big business". Stora resurser satsas över hela världen för att göra elnäten effektivare. Men Sverige saknar visioner och satsningar och missar möjligheten till en ny stor industri, skriver energikonsulterna Jan Bäckman och Daniel Collby.

<p>Det är inte varje dag som man ser början till en ny industri resa sig över de andra, men det är just det som händer kring elkrafttekniken. Med en världsekonomi i gungning finns här en nytänkande sektor dit industri och svenska entreprenörer borde rikta sina blickar. </p> <p>Smarta elnät, eller smart grids, är ett samlingsbegrepp för en hel rad av tekniker riktade mot elnätet som teknisk möjliggörare av förnybar energi och reducerade energiförluster. Utsikterna för denna industri är inget annat än spektakulära. Men utvecklingen sker till största delen utanför Sveriges gränser.</p> <p>Smart elnät handlar mycket om att minska energiförluster, det är inte bara en skön grön miljöpolicy - det är också bra business. Smarta elnät revolutionerar elnätet, inte minst genom att energikällor såsom vind- och solkraft kan utnyttjas mer lönsamt.</p> <p>I USA har man refererat till 2009 som "The Year of the Smart Grid" och där den stora potentialen har frigjorts genom Barack Obamas storsatsning på nya energisystem med fokus på smart grids, som redan tilldelats 11 miljarder dollar. Detta beräknas resultera i upp emot 1 miljon arbetstillfällen. Både USA och Kina visar på hur man tar tillvara på dessa möjligheter för att bygga upp en helt ny industri. Det är den gröna revolutionen som börjar ta fart på allvar. </p> <p>Den internationella kraft- och telekomindustrin skaffar sig just nu den kompetens och den erfarenhet som krävs för nästa stora projekt. Det hade kunnat ske i Sverige. Tänk vilken dragningskraft dessa tekniska utmaningar skulle kunna ha på dagens unga ingenjörer i Sverige. </p> <p>I USA har högskolorna redan agerat. Det finns civilingenjörsutbildningar som profilerar sig med en inriktning mot smarta elnät, vilket säger något om den framåtanda som krävs för att leda en internationell kompetensmaskin. </p> <p>För att Sverige ska komma framåt och skapa förutsättningar för en växande svensk toppkompetens inom energiområdet krävs understöd från ledande politiker och myndigheter. Och här finns inga genvägar: </p> <p>En tydlig vision/målformulering måste skapas som bygger på de möjligheter som smart elnätsteknik ger.</p> <p>Myndigheter och energiaktörer måste få förnyade incitament att infria visionen om smarta elnät som innefattar både regelverk och investeringsplaner som en grundläggande drivkraft i denna samhällsförändring.</p> <p>Arbetsmarknadspolitiken måste ta hänsyn till möjligheterna inom smart grids, som kan motivera än större satsningar inom energiområdet.</p> <p>Det allmänna medvetandet om smart grids måste höjas hos det svenska folket för att driva fram behov, integritetsdiskussioner, utbildningsval och spännande entreprenörsidéer.</p> <p>Kompetensen och viljan är stark bland svenska företag, myndigheter och forum i dag. Men för att vi ska få utväxling av den och få det till en svensk toppindustri krävs krafttag av politiker att våga kommunicera visioner och investeringsplaner som banar väg för svenskt entreprenörskap och kompetensuppbyggnad. </p> <p>Jan Bäckman, Partner Energy & Resources, Deloitte</p> <p>Daniel Collby, Senior Consultant Energy & Resources, Deloitte </p>

Ny Teknik redaktion

Mer om: Debatt Solceller

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt