”Sluta käbbla om kärnkraften”

2019-11-22 07:00  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Energifrågan är alldeles för viktig för att slarvas bort i politiskt käbbel. Håll kärnkraften utanför det politiska spelet och stå fast vid energiöverenskommelsen, skriver företrädare för IF Metall och socialdemokraterna.

Den svenska energipolitiken har historiskt varit gynnsam för både industri och svensk välfärd. Energiöverenskommelsen har bidragit till långsiktiga spelregler för industrin och energiproduktion. Det är inte befogat, eller vuxet för den delen, att hota med att lämna en överenskommelse som är avgörande för energisystemet.

Situationen skapar en stor oro inom den energiintensiva industrin, i en tid som är avgörande för om vi ska klara klimatomställningen. Moderaterna med flera har mycket att vinna på att vara lösningsorienterade och inte ägna sig åt politiskt spel. Men då måste också regeringen ta sitt ansvar och lösa de utmaningar som uppkommit efter 2016 när överenskommelsen slöts.

En bärande del i energiöverenskommelsen är att ”Sverige ska ha ett robust elsystem med en hög leveranssäkerhet, en låg miljöpåverkan och el till konkurrenskraftiga priser. ”Målet är 100 procent förnybar elproduktion till år 2040 och noll nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären år 2045. När industriföretagen får ner användningen av fossila bränslen kommer det göra en enorm skillnad för klimatet.

Säkra jobben

För att säkra jobben är det helt avgörande hur vi kan dra nytta av ny teknik och bli marknadsledande i den globala klimatomställningen. Runtom i Sverige ställer industrin om till mer klimatvänlig produktion. Man måste kunna lita på att politiken står upp och försvarar de beslut som tagits.

Nu ser vi en ökande elektrifiering som ställer nya krav på samhället. Trots att Sverige har stora elöverskott finns det lokala och regionala kapacitetsutmaningar, särskilt i Stockholm och Malmö. Regeringen har äntligen tagit problematiken på allvar och oppositionens kritik har varit befogad.

Vi välkomnar därför den satsning som regeringen nyligen presenterade tillsammans med elnätsföretagen med åtgärder för ökade investeringar i elnäten. Men det kommer att krävas ytterligare satsningar på snabbare tillståndsprocesser för att klara omställningen. Låt oss nu ta ett samlat krafttag och säkerställa att alla myndigheter samverkar för en effektiv klimatomställning.

Omfattande subventioner

Sverige behöver inte en ny energiöverenskommelse, men det behövs mer av politisk dialog och handlingskraft kring de utmaningar vi nu ser. I genomförandegruppen för överenskommelsen finns alla möjligheter att lyfta nya energiutmaningar och föra samtal om hur vi bäst löser dem. Därför anser vi att det är bekymmersamt att energifrågan åter gjorts till ett politiskt spel om kärnkraften. I sammanhanget bör påpekas att det skulle krävas omfattande statliga subventioner för att bygga ny kärnkraft, vilket skattebetalare eller elkunder skulle få betala. I närtid vill vi se politisk samsyn om att ta ett samlat grepp för att klara leveranssäkerheten.

Industrin har redan påbörjat en omfattande klimatomställning. Nu måste politiken svara upp med satsningar som gör att vi kan öka tempot ytterligare. Energifrågan är alldeles för viktig för att slarva bort i något politiskt käbbel. Hela samhället vinner på att svensk industri lyckas ställa om och samtidigt vässa sin konkurrenskraft. Långsiktiga spelregler ger oss möjlighet att framtidssäkra industrin.

Marie Nilsson Förbundsordförande IF Metall

Tomas With Vice Förbundsordförande IF Metall

Monica Haider Riksdagsledamot (S)

Patrik Engström Riksdagsledamot(S)

Mer om: Debatt Kärnkraft

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt