”Sluta förvanska tyska Energiewende”

2015-02-19 05:36  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. I dagarna samlas för första gången Energikommissionen under energiminister Ibrahim Baylans ledning. Mycket är osäkert om arbetet, allt utom ett: Tysklands Energiewende, kommer användas som slagträ, skriver Mattias Goldmann och Nina Björstrand.

Det är avgörande att rätta till rådande missuppfattningar och öka kunskapen om vad Tysklands energiomställning Energiewende faktiskt är, vilka effekter det haft och hur det tagits emot.

Att hålla temperaturökningen under två grader samtidigt som energiförsörjningen säkras kräver en sammanhållen klimat- och energipolitik. I Tyskland har svaret varit en målsättning att minska utsläppen genom att byta fossila bränslen mot förnybara, samtidigt som kärnkraften över tid ska avvecklas, en resa som påminner om den Sverige avser att ge sig in på.

Tyskland erfarenheter är därför viktiga för Sverige, också eftersom Tyskland på många sätt liknar Sverige med starkt fokus på basindustri men också en stark servicesektor och innovationskraft, liknande förhållanden för förnybar energi som sol och vind och nära nog identiska klimatmål.

Hittills har dock Energiewende främst använts som slagträ i den svenska debatten, vilket hjälper föga när vi ska lägga grunden till Sveriges framtida energisystem. Därför har vi nu, med rapporten ”Energiewende – Kostnadsberg, kolkraft och konflikter?”, granskat tre centrala påståenden i den svenska debatten om Energiewende, framförda exempelvis av företrädare för Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens projekt ”Vägval El”.

Vi kan slå fast tre mycket viktiga slutsatser:

1. Energiewende har inte lett till mycket höga elpriser. Elpriset för de tyska hushållen har förvisso höjts flera år i rad, men samtidigt har produktionskostnaden för förnybar el och priset för el på energibörsen minskat drastiskt. Dessa prissänkningar har emellertid inte återspeglats i sänkta elpriser för de tyska hushållen, till stor del eftersom elbolagen inte överfört prissänkningarna till konsumenterna. Till detta kan man vara kritisk, och en liknande debatt har förts om svenska energibolag, men det beror inte på Energiewende, som tvärtom ger förutsättningar för framtida prissäkningar.

2. Den allmänna acceptansen är mycket hög. Den tyska energiomställningen går snabbt vilket innebär många byggprojekt, där den planerade högspänningslinjen från norr till söder orsakat mer omfattande protester än själva elproduktionen. Medborgarprotester har lett till intressekonflikter, förseningar och stora ekonomiska förluster, men den senaste omfattande opinionsundersökningen från oktober i fjol visar att 92 procent av den tyska befolkningen står bakom en fortsatt utbyggnad av den förnybara energin.

3. Energiewende har inte ökat andelen kol i den tyska elmixen. Många kärnkraftverk har lagts ner under kort tid, men den snabba ökningen av förnybar energi har kunnat kompensera för bortfallet av el. Det har skett en ökning av kolkraft, men den ersätter naturgas av faktorer som inte har med Energiewende att göra – ett lågt världsmarknadspris på stenkol och det låga priset på utsläppsrätter i EU. Det låga produktionspriset har lett till en ökad elexport till Tysklands grannländer, vilket också är en delförklaring till de senaste årens ökade tyska växthusgasutsläpp, som med en utvecklad konsumtionsinriktning på klimatberäkningarna alltså hade hamnat på bl.a. Frankrikes klimatnota.

För Energikommissionens kommande arbete – och för den breda samhällsdebatt vi behöver i energifrågor – är det utomordentligt viktigt att bilden av den tyska energiomställningen inte reduceras till förenklade resonemang om dess påstådda negativa konsekvenser, utan ger en bredare och djupare bild av de komplexa sammanhang som en energiomställning av den här magnituden inbegriper. Då kan vi också ta till oss de omfattande framsteg inom förnybar energi och energieffektivisering som Energiewende bidrar till.

Slagträna kan vi nu lämna bakom oss!

Mattias Goldmann vd, gröna och liberala tankesmedjan Fores

Nina Björstrand IFOK/Meister Consultants Group, med mångårig erfarenhet av hållbarhetsarbete inom energibranschen i Tyskland

Mer om: Energiewende

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt