”Slopa flygskatten – satsa på biobränsle”

2020-02-11 06:56  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Flygskatten är ineffektiv för att minska flygets klimatpåverkan. Målet måste vara att så snart som möjligt göra flyget fossilfritt. Därför vill vi se en reduktionsplikt för bioflygbränsle och differentierade start- och landningsavgifter, skriver Didrik von Seth, SRF.

För två år sedan införde Sverige flygskatten. Nu föreslår regeringens Rut-utredning att flygskatten ska höjas för att finansiera en höjning av rutavdraget.

Flygskatten var feltänkt från början och är det fortfarande. Den skapar inte incitament för flygbolag att minska sina utsläpp. Skatten är samma oavsett om planet tankas med bioflygbränsle, oavsett hur lite bränsle planet drar och oavsett hur hög beläggning det är i planet. Därför bör skatten inte höjas utan avskaffas.

Däremot måste flygindustrin snabbt minska sin klimatpåverkan. Målsättningen för resebranschföreningen SRF är ett fossilfritt flyg. Vi är positiva till Svenskt Flygs färdplan mot fossilfrihet som säger att allt flyg som lyfter från Sverige ska vara fossilfritt 2045.

Flygindustrin är avgörande för Sveriges näringsliv och exportindustri. Utöver det är den en mycket viktig del för den svenska besöksnäringen, som bidrar till jobb och tillväxt i både storstäder och glesbygd.

Dessutom bidrar svenskars semesterresor till många människors försörjning, inte minst i fattiga länder där turismen är en av de viktigaste intäktskällorna. Turismen står för cirka 10 procent av världens arbetstillfällen och det skulle slå hårt mot många samhällen om denna möjlighet till försörjning försvinner.

Människor kommer inte sluta resa, men vi behöver resa hållbart. För att minska resors klimatpåverkan har vi fem förslag:

1. Inför reduktionsplikt. I höstas föreslog regeringens utredare Maria Wetterstrand reduktionsplikt för bioflygbränsle. Det innebär att leverantörer av flygbränsle måste blanda in biojet i det bränsle de säljer till flygbolag som flyger från Sverige. Från 2021 föreslås inblandningen vara 1 procent, för att öka till 30 procent år 2030.

Reduktionsplikten bör dessutom utformas så att den styr mot produktion i Sverige. Det skapar arbetstillfällen, samtidigt som Sverige kan ta en position i global framkant för hållbart flyg.

2. Inför differentierade start- och landningsavgifter. Avgifterna ska vara lägre för flygplan med låga utsläpp per passagerare och vice versa. Avgifterna bör även ta hänsyn till om biobränsle används, så att flygbolag och resenärer som betalar extra för biobränsle gynnas.

3. Statliga myndigheter bör upphandla bioflygbränsle. I dag är biobränsle tre till fyra gånger dyrare än fossilt bränsle, för att produktionsvolymerna är små. Staten, som är det svenska inrikesflygets kanske största kund, kan med hjälp av ramavtal bidra till ökad efterfrågan och produktion så att priserna sjunker.

4. Satsa på elflyg. Utveckling av elflygplan pågår i Sverige och regeringen har gett Trafikanalys i uppdrag att utreda hur den utvecklingen kan främjas. Det behöver följas av att regeringen avsätter pengar till omställningen. Vår största möjlighet att påverka globalt är att flyga på biobränsle och el.

5. Bygg ut nattågstrafiken. I vårt avlånga land känns tåget många gånger som orealistiskt. Nattåg kan dock göra restiden mindre kännbar. Regeringen gav förra året Trafikverket i uppdrag att utreda förutsättningar att upphandla nattåg med dagliga avgångar. Det är bra och bör genomföras.

Dessa förslag bidrar till fossilfria resor. Det gör inte flygskatten, därför bör den avskaffas. Så länge skatten är kvar bör intäkterna som genereras användas för att minska flygets klimatpåverkan, inte till att täcka underskott i statens budget.

Att resa minskar avståndet mellan människor och kulturer, och i fattiga länder är turismen en avgörande intäktskälla. Därför behöver flyget bli fossilfritt. Den viktigaste åtgärden Sverige kan bidra med är att driva på för en ökad produktion och användning av bioflygbränsle.

Didrik von Seth, generalsekreterare i resebranschföreningen SRF

Mer om: Debatt Flygskatt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt