”Släpp kravet på kassaregister”

2016-01-08 08:41  
Kassaregister hämmar teknikutvecklingen inom handeln, hävdar debattörerna. Foto: Alamy

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Dagens krav på kassaregister hämmar teknikutvecklingen inom handeln. Dessutom bromsar kraven nya företag som vill starta kontanthandel. Dags att göra om, skriver en rad företrädare för branschen.

Den nuvarande lagstiftningen för kassaregister togs fram 2010 och Skatteverket krävde att handeln skulle införskaffa fysiska kontrollenheter. Nu blir det allt tydligare att verkligheten har sprungit ikapp Skatteverkets föreskrifter om kontrollenheter. Handeln förändras i en allt högre takt genom nya tekniska lösningar och nya sätt att konsumera. Fler och fler konsumenter handlar i dag över nätet men Skatteverkets föreskrifter reglerar endast de köp som sker i en fysisk kassa.

Eftersom föreskrifterna reglerar vilken teknik som handlarna ska använda för Skatteverkets kontroller hämmar de den tekniska utvecklingen inom handeln. De försvårar för nya företag att starta kontanthandel eftersom de tvingas att investera i en kontrollenhet, vilket kan vara betungande för mindre företag. Det bidrar inte till att göra det enkelt för företag att göra rätt.

Inom Branschrådet för kassa- och betalsystem har vi tagit fram ett förslag på en ny justerad föreskrift som inte är baserad på teknik utan tvärt om är teknikneutral. Syftet är att möjliggöra för innovationer som skapar nytta för användaren med bibehållen säkerhet och bättre tillgänglighet.

Vårt förslag tar höjd för handel över Internet och fungerar lika bra oavsett hur handeln bedrivs.

Med dagens regler ligger dessutom allt ansvar på den enskilde näringsidkaren. Skulle kassaregistret inte uppfylla föreskrifterna drabbar det inte leverantören av kassaregistret. Detta vill vi ändra på så att även leverantören blir ansvarig för att det kassaregister man levererar följer föreskrifterna.

Kontrollenheter behöver finnas kvar, till exempel för äldre kassor, men vi föreslår att ett kassaregister som på annat sätt säkert kan lagra data i molnet inte ska behöva någon egen kontrollenhet. Istället är det leverantören av systemet som ska ansvara för att data inte försvinner eller förvanskas. Skatteverket får då precis som i dag tillgång till data oavsett om det lagras i molnet eller i en kontrollenhet.

Vi ser också över en standard för rapporter för att det ska bli enkelt att ta del av de rapporter som ett kassaregister ska kunna skapa. Vitsen med detta är att fler intressenter än Skatteverket enkelt ska kunna hämta ut data, exempelvis näringsidkaren själv, revisorer och redovisningskonsulter.

Vår förhoppning är att Skatteverket nu startar ett arbete kring att förändra regelverket så att vi under 2016 får nya föreskrifter som främjar konkurrens på lika villkor.

Thor Jonsson Affärsutvecklare Hogia, Ordförande i Rådet för betal- och kassasystem

Nils Weidstam Näringslivspolitisk expert IT&Telekomföretagen

Bengt Nilervall Svensk Handel

Clemens Wantschura Visita

Ted Gemzell Frisörföretagarna

Mer om: Debatt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt