”Skrota söliga snabbtåg - satsa på magnettåg”

2017-11-29 15:00  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Avbryt snabbtågsprojektet och ta i stället reda på vad Maglevteknik kan ge. Målsättningen bör vara resande med mycket låga koldioxidutsläpp i mycket höga topphastigheter, upp mot 600 km/h, skriver Björn Arvidsson, utvecklingsingenjör.

Sveriges regering borde tillsammans med EU undersöka förutsättningarna för ett nytt nät av svävande tågtrafik, så kallad Maglevteknik. Kina och Japan utvecklar nu teknik och tåglinjer med denna topphastighet samtidigt som kritiken mot flyget växer sig allt starkare.

Forskning vid Chalmers och KTH visar att utsläppen från den svenska befolkningens internationella flygande riskerar att bli högre än alla andra utsläpp tillsammans år 2040. Utsläppen per flygtimme minskar med 1 procent per år genom modernare flygplan men antalet flygtimmar ökar procentuellt sett betydligt snabbare. År 2040 åker medelsvensken på resor mot- svarande tolv timmars ren flygtid vilket ger 1400 kg koldioxidekvivalenter per år trots att flygplanen antas ha blivit hela 28 procent effektivare.

Om flyget fortsätter öka i nuvarande takt och planar ut år 2050 når mänskligheten ett totalt utsläpp från flyget på 160 miljarder ton koldioxidekvivalenter, under perioden 2017 till 2080, trots ständigt effektivare flygplan. Koldioxiden vi släpper ut kommer att ha ett friflygande tillstånd under 160 års tid, vilket innebär 25 600 miljarder årston koldioxidekvivalenter i atmosfären från flyget. Flyget höjer temperaturen i atmosfären med 0,15 grader och ger stor påverkan på matproduktion och havsnivåer, jämfört med alternativet att lagra samma mängd koldioxid i träbyggnader och i berggrunden efter förbränning av biobaserade produkter.

Om 80 procent av våra långresor i Europa om 30 år sker med Maglevteknik och resten med flyg kan våra utsläpp minska med 85 procent och bli så låga som 200 kg koldioxidekvivalenter per person och år. Tillverkning av Maglevbanor med senaste teknikutvecklingen inom cementtillverkning, helt elektriska produktionsmetoder samt framtida drift enligt den modell som används hos den nederländska tågoperatören NS, kan sannolikt skapa extremt låga koldioxidutsläpp. Utsläppen kan minska till 40 kg per år för en svensk person som reser till Portugal två gånger per år. När vi väl flyger är det enbart över hav och glest befolkade områden. Färre plan i luften möjliggör lägre flyghöjd vilket halverar miljöpåverkan.

Vi bör förse Europas storstäder och de stora flygplatserna med dessa flygande tåg där infrastrukturen redan finns. Sverige, Tyskland och Frankrike bör leda utvecklingen av ett klimateffektivt tågkoncept som delvis kan bygga på grunderna och erfarenheterna från den bortglömda tekniken i Transrapid. Vi bör sikta mot att nå hela Afrika och sannolikt hela Asien genom framtida satsningar längs Sidenvägen och satsningar i södra Asien. Planerna att knyta ihop USA med Asien och Europa via Berings sund kan få helt nya förutsättningar på lång sikt genom detta europeiska projekt. Jordens länder hänger faktiskt ihop.

Behovet av resandet i människors liv ökar och vi lever längre. Projektet ”One Tone Life” med Chalmers i spetsen och livs levande familjen Lindell visar samtidigt hur svårt det är. Familjen lyckades bara komma ner till 3,3 ton koldioxidutsläpp per person och år trots att man blev veganer och drog ner på all konsumtion till ett minimum.

Familjen Lindell kan nå ett mer realistiskt ”Two Tone Life”. Merparten av familjens koldioxidutsläpp, eller 1 800 kg koldioxid, fördelas relativt jämnt mellan maten, boendet och konsumtionen. 200 kg kommer från resor och pendling där långresorna står för en betydande del. Politiska styrmedel bör tillåta en högre andel flygresor för människor i Norrland eller Australien på bekostnad av människor i mer tätbefolkade regioner.

I detta framtida scenario kan fotosyntesen och haven år 2050 balansera ut majoriteten av utsläppen från 10 miljarder människor där ett antal länder även hjälper till med aktiv lagring av 2 miljarder ton koldioxid i berggrunden per år från biobränsle.

Svenska politiker bråkar nu om nya snabbtåget ska åka i 250 eller 320 km/h. Denna tågsatsning kommer aldrig att transportera några charterturister och golfpensionärer till södra Europa eller Asien. Vi bör stoppa denna satsning och istället satsa på innovation för överlevnad. En svensk andel i en nordisk Maglevsatsning som når hela Europa, inklusive Skanskas uppskattade kostnad för sänktunnel under Södra Östersjön i riktning mot Berlin, kan landa under 300 miljarder SEK.

Björn Arvidsson Utvecklingsingenjör

Mer om: Debatt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt