”Skrämmande övertro på svensk biomassa”

2019-06-10 09:45  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Det finns en stark övertro på att biomassa bekvämt kan lösa alla klimatproblem. Viktiga alternativ utreds inte och får heller inget utrymme i debatten, skriver utvecklingsingenjören Björn Arvidsson.

Bakom alla färdplaner för omställning till fossilfritt Sverige döljer sig skrämmande konsekvenser. Sveriges behov av raffinerade bioprodukter riskerar att fyrfaldiga behovet av biomassa. Ska Sverige ha rätten att konsumera en oproportionerligt stor del av världens biomassa?

Enligt IPCC:s uppskattningar finns risken att framtidens insamling av restprodukter, från skogs- och jordbruk, endast leder till en fördubblad tillgång på biomassa. Den biomassan kan vi dessutom inte släppa tillbaka till atmosfären som koldioxid. År 2050 behöver vi den mängden biomassa för att skapa negativa utsläpp. Dessa är förutsättningarna när vi ska möta en långsam omställning av utsläppen i samhället.

Fördubbla elproduktionen

Ska vi kunna nå äkta klimatneutralitet i hela EU och resten av världen till år 2050, framkommer en delvis annan bild än den Sveriges färdplaner förespråkar, med en mer optimerad syn på biomassa. Europas utsläpp kan elektrifieras med nya extremt koldioxideffektiva lösningar och elproduktionen behöver fördubblas:

* Fordonstrafikens totala elektrifiering kräver ökad elförbrukning med 1000 TWh per år.

* Förbränningsfri uppvärmning av alla byggnader med värmepumpar, samt elektrifiering av förbränningsprocesser inom mat-, pappers-, cement-, kemi-, och stålindustrin kräver 2000 TWh.

* Total elektrifiering av all sjöfart till EU med vätgas och ammoniak samt ett nytt magnettågnät för långresor i Europa som kräver över 1300 TWh.

Vi kan skapa detta de kommande 30 åren om:

* EU fyrfaldigar 2017 års vind och solproduktion till över 2000 TWh.

* Kärnkraften fyrfaldigas till närmare 4000 TWh basproduktion och ersätter fossil kraft.

* Elproduktion från delar av bioavfallet med energikrävande koldioxidavskiljning ger 500 TWh.

Sveriges färdplaner bör femfaldiga vindkraften till 100 TWh för att bättre sprida den viktiga förnyelsebara energin över Europa. Vi bör också förlänga drifttiden på kärnkraftreaktorerna och på sikt trefaldiga vår kärnkraft till 180 TWh.

Råvarueffektiv kärnkraft

Vårt lager av användbart kärnavfall kan användas till minst 50 års drift och ge 20 gånger mer energi i nästa generation reaktorer, Gen IV. Restprodukten blir nu betydligt mer kortlivad. Kärnkraft är råvarueffektiv produktion utan backuplösningar och koldioxidutsläpp.

Politiker som slentrianmässigt påstår att kärnkraft blir så dyr får gärna svara på exakt vilka delar av en industriellt massproducerad Gen IV-reaktor som blir så dyr. Det går inte i dag att förlita sig på bioavfall och batterier när det inte blåser om natten. Framtidens Europa kan ha råvarubrist och ett elbehov på långt över 7000 TWh per år för att bli klimatneutralt.

Vi kan leda

Sverige kan leda elektrifieringen av massa-, cement- och stålindustrin samt husuppvärmning utan nuvarande extrema förbränning av kemiskt ren biomassa. Vi kan leda elektrifieringen av sjöfart på hotade Östersjön och elektrifiera Europavägarna. Vi kan storsatsa på godstågstrafik och vår gruvnäring.

De elektriska flygplanen förtjänar sin framtida plats som kortdistansflyg, men de klarar inte längre flygningar över Europas luftrum.

Alternativet med biobränsleinblandning kommer inte ens Sverige att lyckas med och det tydliggörs av Wetterstrands flygutredning. Ny svensk forskning som publicerats i tidskriften Nature konstaterar dessutom att markanvändning för biodrivmedel snarare ökar halten av koldioxid i atmosfären.

Svävande magnettåg

Lösningen på vårt resande är att flyga över hav och till glesbygd. Sedan en ny japansk/europeisk generation lätta tysta svävande magnettåg i 500 km/h för internationella långresor över tätbefolkade områden.

Den största fördelen är faktiskt att dessa tåglinjer kan byggas snabbt med en Europastandard. Bansektioner kan vara upp till fem gånger lättare än traditionella höghastighetsspår, de kan masstillverkas i fabrik och transporteras till byggplatsen på vanlig väg. Wetterstrands utredning är problematisk eftersom den nämner flera kosmetiska alternativ som nattåg, men inget om ett europeiskt magnettågnät - trots flera stora satsningar i Asien.

Bekväm övertro

Sammanfattningsvis finns ett tiotal stora utsläppsområden i samhället som kan bli helt utsläppsfria utan biomassa. Det finns lösningar som kan ge oss enorma mängder grön energi.

En bekväm övertro på biomassa leder till katastrofala konsekvenser. Här bör Sverige visa vägen för EU med en ny syn på biomassa. Det är våra barns liv som står på spel. Vi vet inte hur naturen kommer att må i framtiden med ett varmare klimat och brist på mark, fosfor, kväve och sötvatten. Biomassan är nyckeln till att återställa klimatet och vi kastar bort nyckeln om vi satsar på lösningar som kräver biobränslen med utsläpp.

EU behöver se det klimatneutrala slutmålet redan nu och skapa ett tiotal kraftfulla utvecklingsprojekt med Europas industri som snabbt kan sättas i industriell massproduktion.

Björn Arvidsson

Utvecklingsingenjör

Mer om: Debatt Biomassa

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt