”Skippa dyr laddning längs motorvägen”

2013-09-09 09:33  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Sluta tro att elbilen kan ersätta vanliga bilar och fokusera på de användningsområden där elbilar redan idag är överlägsna, till exempel som budbil, servicebil, taxibil eller pendlingsbil i tätbebyggda områden, skriver Camilla Stålstad, Viktoria Swedish ICT.

Att elbilar har en viktig roll att spela i ett hållbart samhälle är många överens om. Trots detta går försäljningen av elbilar trögt. I ivern att råda bot på detta förespråkas olika åtgärder, mer eller mindre kostsamma för samhället, som man tror måste till för att elbilarna ska få genomslag.

I maj i år presenterade Länsstyrelsen i Västra Götaland en rapport som rekommenderar att minst nio snabbladdningsstationer för elbilar byggs i Västra Götalandsregionen. Fem av dessa ska vara avsedda för elbilar under långresor och därför placeras längs de stora transportstråken i regionen. Man motiverar detta med att det ska vara möjligt att resa mellan Oslo och Göteborg med elbil.

Men varför ska man köra långa sträckor med bilar med kort räckvidd? Resan mellan Oslo och Göteborg är 30 mil lång och går i huvudsak på motorväg. Med en vanlig bil är resan avklarad på ca tre timmar. En elbil har i dag en räckvidd på ca 15 mil.

Man skulle lätt kunna tro att det innebär att man kan klara resan mellan Oslo och Göteborg med bara ett stopp för snabbladdning på vägen. Tyvärr är så inte fallet i praktiken.

Elbilens räckvidd minskar kraftigt om bilen körs i höga hastigheter (motorväg). Är batteriet fulladdat vid avfärd kan man räkna med att behöva stanna för att ladda redan efter en timme. Med dagens teknik kan en snabbladdare ladda upp batteriet till ca 80 procent av full kapacitet på ca 20-30 minuter. Nästa stopp för laddning skulle alltså behövas efter ytterligare 50 minuters körning.

Totalt skulle resan kräva åtminstone 3 stopp för snabbladdning, vilket ger en ökning av restiden med minst en timme. Detta är ändå under förutsättning att snabbladdarna finns precis där elbilen råkar vara då batteriet är tomt, och att det inte är kö till laddaren när man kommer dit.

Utöver tiden som snabbladdningen tar i anspråk kan man även räkna med att behöva betala betydligt mer för el vid snabbladdning jämfört med vid normal hemmaladdning. Detta för att kompensera för de stora investeringskostnaderna i kombination med den låga utnyttjandegrad som kan förväntas.

Det är alltså tveksamt om det ens kommer att bli billigare att företa den aktuella resan med elbil istället för med vanlig bil.

Det finns de som hävdar att elbilens räckvidd är katastrofalt låg, men tar man hänsyn till att 80 procent av alla privathushåll i Sverige i dag kör mindre än fem mil om dagen inser man att elbilens räckvidd i de allra flesta fall inte utgör något hinder. I 80 procent av fallen skulle elbilen vara ett fullgott alternativ till en vanlig bil även utan tillgång till snabbladdare, laddning när bilen står parkerad under natten täcker dagsbehovet.

För att lösa återstående 20 procent av resorna finns alternativa lösningar att tillgå. Ett exempel på detta är att elbilen byts ut mot en vanlig bil vid de tillfällen en längre resa ska göras, någonting som bland annat BMW nappat på och kommer att erbjuda sina kunder när eldrivna BMWi3 släpps i november.

Vanliga elbilar för långresor är ingen realistisk lösning med dagens teknik. Det är dags att sluta tro att elbilen direkt ska kunna ersätta vanliga bilar i alla situationer och istället börja fokusera på ett ordentligt genombrott inom de användningsområden där elbilar redan idag är överlägsna, till exempel som budbil, servicebil, taxibil eller pendlingsbil i tätbebyggda områden. Kräver denna utveckling snabbladdare inom städerna kan det kanske överväga risken att man satsar på teknik som, med den utveckling vi ser inom området idag, snabbt kan visa sig vara föråldrad.

Men att satsa på snabbladdare längs de stora transportstråken, i förhoppningen att elbilen ska användas för långresor, är sannolikt en mycket dålig investering.

Camilla Stålstad

Senior Project Manager, Viktoria Swedish ICT

Mer om: Elbilar Debatt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt