"SKB har inte hajat någonting"

2011-02-10 06:30  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. "Det är inte lämpligt att sätta bocken till trädgårdsmästare”, skriver Mikael Karlsson och Johan Swahn i sin replik. Att SKB har huvudansvaret för att hitta brister i sitt eget förslag till slutförvar är ett systemfel, hävdar de.

Frågan om hur koppar korroderar i en slutförvarsmiljö kommer att vara föremål för ingående prövning när ansökan lämnats in. Vi nöjer oss med att konstatera att SKB saknar experimentellt stöd för att koppar inte fortsätter att korrodera när ett slutförvarssystem blir syrefritt. Och att de rapporter med forskningsresultat som SKB vägrar lämna ut kan visa just det.

Genom att hänvisa så tydligt till den kommande prövningen visar Wikberg att bolaget inte förstått den roll samrådsförfarandet både enligt miljöbalken och kärntekniklagen. Dessutom vägrar han att erkänna det systemfel som finns när samma bolag som vill genomföra en viss slutförvarslösning också har huvudansvaret för att hitta problem med den föreslagna lösningen.

När det gäller samrådet har bolaget en skyldighet att ta fram ett underlag som beskriver ”den planerade verksamhetens eller åtgärdens lokalisering, omfattning och utformning samt dess förutsedda miljöpåverkan” (SFS 1998:808 6 kap § 4). Avsikten med samrådet är att den ansökan som lämnas in till Strålsäkerhetsmyndigheten och Miljödomstolen ska hålla högsta kvalitet och att oklarheter som finns i första hand hanteras innan prövningen påbörjas. I det perspektivet är det oförklarligt att kärnavfallsbolaget SKB vägrar att i samrådet lämna ut forskningsresultat som kan vara av högsta vikt för bedömningen av KBS-metodens långsiktiga säkerhet.

Sedan till systemfelet i ansvarsfördelningen.

  • Det är inte lämpligt att sätta bocken till trädgårdsmästare.
  • Det är inte lämpligt att låta SKB vara huvudansvarig för att finna fel med den egna KBS-metoden.
  • Det är inte lämpligt att låta SKB ha huvudansvar för att undersöka om alternativa metoder, till exempel djupa borrhål, kan vara bättre.
  • Det är inte lämpligt att låta SKB ha huvudansvar för att utreda om andra platser för lokalisering av slutförvaret än bredvid ett kärnkraftverk kan vara miljömässigt bättre.

Vi har fullt förtroende för Strålsäkerhetsmyndighetens och miljödomstolens kompetens att granska den kommande ansökan på ett fullgott sätt. Vad vi ville lyfta i vår debattartikel var att myndighetens och domstolens arbete kan komma att försvåras och försinkas av kärnavfallsbolaget SKBs agerande i samrådet.

Och att den historiska ansvarsfördelningen i det svenska skutförvarssystemet innebär att granskarna kan komma att sakna den kunskap som behövs för att kunna bedöma ansökan. Bara för att SKB inte haft incitament och inte velat ta fram den kunskapen.

Mikael Karlsson, ordförande Naturskyddsföreningen

Johan Swahn, kanslichef Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG

Mer om: Debatt Energi

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt