- Skapa ett paradis för molnet

2011-02-08 23:00  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. It-industrin borde räknas till vår basindustri och få lägre energiskatt. Med alla nya tjänster på nätet ökar behovet av kylda, energikrävande serverhallar. Med ett lågt elpris, ett svalt klimat och stabilt politiskt läge kan vi locka en växande it-industri till Sverige, skriver riksdagsledamöterna Mats Odell och Lars-Axel Nordell.

<p>Marknaden för så kallade molntjänster växer snabbt. Genom dessa tjänster kan användaren få tillgång till stora dataresurser via internet, exempelvis genom att använda webbläsare. Därigenom kan användaren utnyttja processorkraft och lagringsfunktioner som tillhandahålls via nätet, utan att själv behöva äga den utrustning som krävs. Tillväxten av molntjänster skapar ett växande behov av serverhallar, där dataresurserna finns samlade.</p> <p>Serverhallar kräver stora mängder energi för att kylas och Sverige är en utmärkt plats för lokaliseringen av dessa hallar. Vi har god tillgång till förnybar elproduktion, vi har ett svalt klimat, politisk stabilitet och en välutbildad befolkning, inte minst inom teknik och datavetenskap. Men Sverige går i dag miste om stora investeringar i serverhallar på grund av att vi beskattar deras elförbrukning mycket högre än våra konkurrentländer. För att göra Sverige till ett attraktivt land för investeringar i serverhallar behöver elskatten förändras.</p> <p>De verksamheter som räknas till den svenska basindustrin har i dag nedsatt elskatt och betalar endast 0,5 öre/kWh. Detta gäller bland annat skogs- och pappersindustrin, gruvindustrin samt stål- och metallindustrin. </p> <p>Men även it-industrin bör räknas till basindustrin. Därför borde elskatten för informations- och kommunikationsverksamhet sänkas från normaltariffen 28 öre/kWh till 0,5 öre/kWh. Ett sådant erkännande av it-näringens betydelse vore en investering i Sveriges långsiktiga konkurrenskraft på en snabbväxande global marknad. </p> <p>Förutom möjligheterna till nya arbetstillfällen i direkt anslutning till själva servrarna innebär molntjänsternas framväxt en stor möjlighet för näringslivet. Både större och mindre företag kan dra nytta av molnet. Små företag får tillgång till samma it-resurser som stora företag och kan utnyttja dessa efter behov och betala efter hur mycket man använder. Stora företag behöver inte överinvestera i egna dataresurser. </p> <p>För olika myndigheter innebär molnservrarna stora möjligheter. Exempelvis Skatteverket kan öka sin kapacitet under deklarationstiden, utan att behöva betala för oanvänd datorkapacitet resten av året. </p> <p>För att myndigheterna fullt ut ska kunna använda sig av tekniken krävs dock att alla juridiska frågetecken rätas ut. Det handlar inte minst om sekretessfrågor, men också om upphovsrättsfrågor. En total genomsyn av lagar och regler behöver göras i syfte att anpassa dessa utifrån det nätbaserade informationssamhällets förutsättningar. </p> <p>Alla myndigheter bör därför ges i uppdrag att genomlysa sin verksamhet och sina ansvarsområden för att i första hand förändra sitt sätt att agera och i andra hand föreslå lag- och regeländringar på de områden som myndigheten inte råder över.</p> <p>I förlängningen innebär molntjänsterna en möjlighet till fördjupad demokrati. Molntjänster har i allmänhet ett mycket enklare användargränssnitt än de datorprogram som vi är vana vid. I och med molnets framväxt kommer därför den digitala revolutionen att bli tillgänglig för fler medborgare. Fler inkluderas i it-samhället och den digitala klyftan minskar. </p>

Mats Odell (KD)
Riksdagsledamot

Lars-Axel Nodell (KD)
Riksdagsledamot

Mer om: Google Debatt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt