”Självklart ska det finnas p-plats med laddning”

2016-06-21 07:52  
Alex Darvik och Helene Odenjung Foto: Anna Sigvardsson

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

REPLIK. Det ska absolut gå att bo i lägenhet i Göteborg och ha elbil. Laddning är avgörande för alla som vill göra bra miljöval, skriver Helene Odenjung (L) och Axel Darvik (L).

Ska en elbil bli oanvändbar bara för att man bor i lägenhet i centrala Göteborg? Det frågar sig Per Rosengren i en debattartikel i Ny Teknik. Absolut inte säger vi.

Miljövänligt resande ska uppmuntras och underlättas. Därför har Liberalerna länge drivit på för satsning på laddinfrastruktur, dessvärre med allt för litet gehör från de rödgröna.

Att elbilar är på frammarsch är ingen nyhet, teknikutvecklingen har pågått under lång tid. Trots det ligger Göteborg efter, precis som skribenten påtalar. Vi tycker att teknikutveckling ska bejakas och har länge kämpat för bättre laddinfrastruktur i Göteborg. Liberalerna är utvecklingspositiva och ser att teknikutveckling kommer att spela en viktig roll bland annat i omställningen till en fossilfri fordonsflotta. Överlag ska det vara lätt att göra miljövänliga val och då är laddinfrastrukturen avgörande.

Det är anmärkningsvärt att kommunen inte hänger med i utvecklingen. Precis som skribenten ser vi närmast ett motstånd mot elbilar från de rödgröna i Göteborg. Till skillnad från S anser vi att en förbättrad laddinfrastruktur är nödvändig då bilen fortsatt kommer att vara en del i vår vardag men att den då behöver vara fossilfri.

I mer perifera områden kommer bilen fortsatt vara nödvändig för många då det inte finns tillräckligt underlag för en bra kollektivtrafik. Parkeringsbolaget borde självklart erbjuda fler p-platser för laddning.

Redan 2008 bifölls en motion från Kristina Bergman Alme (L) och Helena Holmberg (L) i kommunfullmäktige som innebar att staden skulle förbereda för elbilar genom att befintlig och planerad infrastruktur skulle utrustas med laddstolpar.

Vi har även drivit att staden skulle söka medel för lokala klimatinvesteringar hos Naturvårdsverket genom förra vårbudgeten för laddinfrastruktur, exempelvis för pendelparkeringar, men utan gehör.

En anledning till den långsamma utvecklingen av laddinfrastruktur i Göteborg är de gasmackar som staden ägt och investerat i. Kommunen har blandat ihop sina roller och agerat försäljare av bland annat drivmedel i stället för att låta kommersiella aktörer sköta utvecklingen. Man har därigenom inte heller varit teknikneutral utan satsat på fel teknik under det rödgröna styret.

En stad som Göteborg med Volvo borde ligga i framkant snarare än bakvattnet för klimatsmarta lösningar.

Trots ihärdiga försök ser vi alltså att de rödgröna i Göteborg inte har intresse av att utveckla infrastrukturen för elbilar. Vid behandling av stadens trafikstrategi i kommunfullmäktige nyligen fick vi med oss samtliga partier på en ordentlig satsning på laddinfrastruktur för såväl kollektivtrafik som bil.

Låt oss nu hoppas att de rödgröna denna gång kan hålla vad man nu förbundit sig till genom beslutet.

Vi ger inte upp utan fortsätter kämpa för minskat buller och utsläpp till förmån för göteborgarnas hälsa och miljö.

Helene Odenjung (L), kommunalråd Göteborg

Axel Darvik (L), ledamot kommunfullmäktige Göteborg, vice ordförande Miljö- och klimatnämnden

Mer om: Debatt Elbilar

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt