”Singapore visar vägen till friskare Östersjön”

2015-03-31 05:16  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Entreprenörer och innovatörer tar itu med Singapores vattenproblem och på köpet trefaldigas antalet företag. Med rätt strategi för Östersjöregionen kan en helt ny sektor växa fram med innovativa vattenteknikföretag som kan lösa de allvarliga utmaningarna, skriver Fredrik Lind.

Situationen i och kring Östersjön är mer än ett miljöproblem. För att hindra ytterligare miljöförstöring krävs innovation och entreprenörskap. En del konkreta åtgärder görs, men för det mesta i alldeles för liten skala.

Vi behöver se både små och stora företag som kan ta sig an de stora problemen och vi menar att regeringen har en unik möjlighet att ta initiativ som kan stimulera en sådan framväxt runt Östersjön. En viktig framgångsfaktor är ett strukturerat samarbete mellan regeringsdepartementen för att inspirera entreprenörer och innovatörer. Rätt hanterat kan vi rädda miljön och skapa en helt ny industri på köpet.

The Boston Consulting Group har på uppdrag av Zennström Philanthropies tagit fram en rapport som visar att upp emot 900 000 jobb kan gå förlorade i länderna runt Östersjön om miljöförstöringen tillåts fortsätta. Situationen runt Östersjön beskrivs för det mesta som ett miljöproblem och information handlar inte sällan om att bottendöden slagit ut en yta som är 1,5 gånger större än hela Danmark, att algblomningen fortsätter att öka vilket drabbar turistnäringen hårt och att övergödningen från jordbruket är en stor miljöbov.

Vi menar dock att så länge miljöproblemen enbart hanteras som just miljöproblem så kommer vårt agerande mer att handla om symptomen än om hur sjukdomen på lång sikt kan botas.

I vår studie har vi tittat närmare på Singapore som kan ses som ett föredöme gällande samverkan mellan entreprenörskap och miljö. Singapore har länge haft stora problem med vatten, och då specifikt tillgång till rent dricksvatten för sina drygt fem miljoner invånare. För tio år sedan insåg Singapore att man aldrig skulle kunna lösa de enorma utmaningar man stod inför utan hjälp av innovatörer och entreprenörer och istället för att se jobb och miljö i ett motsatsförhållande så bestämde sig Singapore för att de går hand i hand.

År 2006 lanserades en nationell strategi med det uttalade målet att dubbla antalet jobb till 11 000 inom vattenteknologi, samt att sektorns bidrag till BNP skulle öka från 0,3 procent till 0,6 procent innan år 2015. Resultatet av denna konkreta strategi visar att Singapore har överträffat båda sina mål och dessutom har antalet företag inom vattenteknologi tredubblats till 150 stycken och antalet R&D-center har ökat niofaldigt.

Vi anser att Sverige bör ta efter Singapore och lansera ett motsvarande och lika ambitiöst program för den svenska Östersjökusten. Vi behöver se på detta som en möjlighet att främja innovation och teknologisk utveckling och här måste regeringen och regeringsdepartementen ta på sig att tillsammans leda arbetet.

Uppdraget är att stimulera en helt ny sektor med snabbväxande och innovativa vattenteknikföretag som kan lösa de ytterst allvarliga miljömässiga utmaningar som hela regionen står inför. Tre konkreta punkter som vi ser som förslag att regeringsdepartementen samt vårt nya Innovationsråd tar vidare:

1. Sätt en tydlig aspiration och målsättning fram till 2025. Definiera hur många nya företag och arbetstillfällen som ska skapas inom vattenteknologi. Sätt ett mål för hur stor del av BNP som ska genereras från vattenteknologisektorn.

2. Definiera en innovationsstrategi. Likt Singapore, utveckla och kommunicera en tydlig strategi för att nå aspirationen. Viktiga komponenter bör inkludera att världsledande företag inom vattenteknologi (t.ex. GE och Siemens), etablerar center för forskning och utveckling i Sverige, att vi ytterligare stärker våra ledande universitets forskning inom området genom samarbeten med världsledande forskare och större anslag, att vi använder "public procurement" för att köpa lösningar och tjänster av innovationsföretag och att vi utvecklar innovationskluster inom olika vattenteknologiområden.

3. Ge stöd för genomförande av strategin. Exempelvis genom att anslå forskningsbidrag öronmärkta för innovativa idéer inom blå och grön teknologi, att ge stöd för marknadsföring av nya teknologier eller att initiera ett projektkontor som kan leda utvecklingen med en blandning av aktörer från offentlig och privat sektor, såsom miljödepartementet, näringslivsdepartementet, forskarcenter, LRF och framstående teknikföretag.

Östersjön är sjuk men den är inte dödligt sjuk. Vi är övertygade om att vi med smarta innovationer kommer att kunna rädda miljön. På köpet kommer vi att kunna skapa eller rädda upp emot 900 000 jobb. Nu hoppas vi att Stefan Löfven, Magdalena Andersson och Mikael Damberg tillsammans med Åsa Romson antar utmaningen.

Fredrik Lind, The Boston Consulting Group, Nordenansvarig för telekom, media och teknologi samt social impact

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt