Sida: Hjälp oss att bygga hållbar elförsörjning i Afrika

2018-12-12 06:30  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. 600 miljoner människor i Afrika lever i dag utan el. Är du entreprenör, innovatör eller investerare – vi vill ha din hjälp att bygga hållbar energi i Afrika, skriver Sidas generaldirektör Carin Jämtin.

Agenda 2030 består av 17 globala mål och är den mest ambitiösa planen för hållbar utveckling som världens ledare enats om. Det sjunde målet säger att 2030, om tolv år, så ska hela världens befolkning ha tillgång till modern energi.

I Afrika söder om Sahara går utvecklingen framåt, men den går för långsamt. Med befolkningsökning och nuvarande utvecklingstakt kommer över 700 miljoner människor, framförallt på landsbygden, att vara utan el år 2040. Det är 100 miljoner fler än i dag.

För att nå energimålet krävs en kombination av lösningar. Här finns stora möjligheter för företag med affärsmodeller som ger fattiga människor tillgång till elektricitet genom individuella soldrivna elsystem – eller som har lösningar för småindustrier och jordbruk i isolerade fristående nät. Med dagens tekniska och affärsmässiga förutsättningar finns potential att skapa ett hållbart och energieffektivt elsystem.

Afrika söder om Sahara har i stor utsträckning hoppat över utbyggnaden av ett fast telefonnät, till förmån för mobiltelefoni. Ett liknande angreppsätt behövs för att alla ska få tillgång till el. För 40 procent av befolkningen är mikronät och individuella solelsystem de mest ekonomiskt försvarbara alternativen till att bygga ut elsystemet.

Vi ser en spännande utveckling för affärsmodeller som bygger på solsystem för hemmet. Kunden betalar av systemet under en period på 1 – 3 år. Beloppet är ofta lägre än det man tidigare betalade för hälsoskadliga energikällor som fotogen och batterier. Om kunden inte betalar stängs systemet av, när pengar sätts in slås det på igen. En socialt, miljömässigt och ekonomiskt framgångsrik modell, som är anpassad till betalningsförmågan hos människor som lever i fattigdom. Denna typ av elförsörjning passar uppskattningsvis 520 miljoner människor, en gigantisk marknad som i dag endast är täckt till några få procent.

Liknande innovativa lösningar behövs när det gäller elförsörjning från mikronät som bedöms vara det mest ekonomiska alternativet för ungefär 40 miljoner människor. Mikronät är ett marknadssegment som fortfarande har behov av testning, innovation och nytänkande företag.

Energieffektivisering är ett annat affärsområde med stor potential. Afrikas snabbt växande energibehov behöver smarta, flexibla och effektiva lösningar. Det kommer krävas stora investeringar till ny industri som planeras, jordbrukets modernisering och nya bostäder till hundratals miljoner människor.

Svenska företag har kommit långt inom flera viktiga områden. Här finns utsikter att vara med och påverka fundamentet i energiinfrastrukturen från början.

Men den offentliga finansiering som är tillgänglig räcker inte för att nå energimålet. Det finns ett stort finansieringsgap, därför måste privat kapital mobiliseras. Sida har sedan 2015 styrt om sitt bistånd mot ett större fokus på att engagera näringslivet och entreprenörer för att mobilisera kapital. Vi har på kort tid visat att man genom nya metoder kan ge fler människor tillgång till elektricitet på ett kostnadseffektivt sätt.

Ett exempel är ”Beyond the Grid Fund for Zambia”. Där har under det dryga år projektet pågått 65 000 kunder fått tillgång till förnybar el – det betyder att 350 000 människor som tidigare levde utan el nu lätt kan ladda sina mobiler, läsa läxor och kyla mat på ett bekvämt sätt. 40 procent av elbolagens kunder är kvinnor. 1 000 nya jobb har skapats inom den förnybara energisektorn.

Sidas stöd till fyra företag på 96 miljoner kronor har hittills mobiliserat 175 miljoner kronor från andra finansiärer – en siffra som beräknas landa på totalt 400 miljoner kronor 2021 när kontrakten löper ut. Då ska minst 300 000 kunder på den zambiska landsbygden ha fått el.

Sida har också ställt ut garantier till crowdfunding-plattformar. De ger lån till energiföretag med affärsmodeller anpassade för människor som lever i fattigdom. Pengarna kommer från investerare som vill bidra till utvecklingen och samtidigt få avkastning på sitt kapital. Företagen får tillgång till rörelsekapital som kan accelerera deras expansion och fler hushåll får tillgång till elektricitet.

Genom innovationstävlingar för småföretag, resultatbaserad offentlig upphandling och offentlig privat samverkan hjälper Sida olika aktörer att testa affärsidéer, etablera sig på nya marknader eller skala upp en redan befintlig verksamhet.

Oavsett om du är entreprenör, innovatör eller investerare strävar Sida efter att kunna tillhandahålla de verktyg som behövs för att vi ska komma närmare målet om hållbar energi till alla.

Carin Jämtin

Generaldirektör Sida

Mer om: Debatt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt