SFS: Vi har inte råd att ta betalt

2011-08-15 08:06  
Regeringen måste vidta åtgärder för att mildra de svåra konsekvenser som avgiftsreformen på svenska högskolor och universitet har bidragit till, skriver representanter för Sveriges förenade studentkårer. Foto: Scanpix

De nya avgifterna på högskolan utestänger en stor grupp studenter samtidigt som behovet av spetskompetens och internationalisering aldrig varit större. Dessutom hotas vissa tekniska utbildningar när antalet utomeuropeiska studenter nu minskar drastiskt, skriver företrädare för Sveriges förenade studentkårer.

Den högre utbildningen är central för Sveriges samhällsutveckling och vår internationella konkurrenskraft. Högre utbildning måste vara en del av samhället och vara tillgänglig för alla. Därför anses Sveriges förenade studentkårer, SFS, att den svenska utbildningen ska vara avgiftsfri för alla.

Sedan den 1 juli 2011 är detta inte länge en realitet eftersom avgifter införts för studenter utanför EU/EES-området. Detta har medfört en kraftig minskning av antalet internationella studenter, något som inte minst drabbar de tekniska utbildningarna.

Regeringen måste vidta de åtgärder som behövs för att mildra de svåra konsekvenser som avgiftsreformen har bidragit till, innan det är för sent.

De internationella studenternas bidrag till den högre utbildningen är omätbart. De har bidragit med en högre grad internationalisering inom den svenska högskolan och genom sitt deltagande har de tillfört andra perspektiv.

Genom denna utmaning får vi en kritisk och ifrågasättande befolkning som utmanar och driver utvecklingen framåt, men som också har en större förståelse för samhället i en internationaliserad värld. Det är en resurs vi inte har råd att förlora.

En bred rekryteringsbas, och de internationella studenterna, har också bidragit till en mångfald i utbildningsutbudet. Det minskade antalet internationella studenter hotar inte bara utbildningarnas internationalisering, utan också deras bredd. Det finns en risk att många utbildningar inte längre kommer att kunna erbjudas. Mastersutbildningarna och vissa tekniska utbildningar är särskilt hotade. Denna utveckling är inte bara ett hot mot Sveriges möjligheter att uppfylla åtagandena i Bolognaöverenskommelsen, utan också mot Sveriges framtida kompetensförsörjning.

De internationella studenterna är inte bara en resurs för utbildningarnas internationalisering, de är också en investering för det svenska samhället. Studenter som kommer till Sverige för att studera förvärvar kunskaper och erfarenheter som de tar med sig när de återvänder till sina hemländer. Väl där blir de ambassadörer för Sverige som på sikt, genom kontakter med svenska företag, bidrar till Sveriges tillväxt.

Den kompetenta arbetskraft som vi utbildar måste samhället också ta tillvara. Möjlighet till uppehållstillstånd och arbetstillstånd måste underlättas för att studenter ska lockas till Sverige och i ett nästa steg stanna kvar efter avslutade studier.

Regeringen måste uppmärksamma de negativa konsekvenser, som SFS tidigt varnade för, som följt av införandet av studieavgifter. Regeringen måste nu, i samarbete med högskolorna, visa handlingskraft och vända den negativa trenden.

Utbildning är den viktigaste förutsättningen för att föra samhället framåt. En kunskapsnation behöver en öppen och bred utbildning för att ge alla som vill möjlighet att genomgå utbildning på högskolenivå. Därför är det fel att utestänga en grupp studenter från den svenska högskolan, när behoven av spetskompetens och internationalisering aldrig varit större.

Camilla Georgsson

Ordförande SFS, Sveriges förenade studentkårer

Sabine Pettersson

Vice ordförande SFS, Sveriges förenade studentkårer

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

Här är reglerna för kommentarerna på NyTeknik

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Aktuellt inom

Senaste inom

Debatt

SPONSRAT INNEHÅLL

ANNONS