Satsa på solkraft i Saharaöknen

2009-06-16 23:00  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

Klimatproblemet kan lösas, u-ländernas människor hjälpas ur misär och vi kan få uthållig energi i hela världen. Men då måste vi satsa på solenergi i Sahara, skriver energidebattör Bengt Wikström.

I debatten som föregick valet till EU-parlamentet framhölls klimatet som en ödesfråga av företrädare för samtliga politiska partier.

För att komma tillrätta med problemen finns en lösning:

Satsa på solenergi i Sahara och andra öknar. Ingen kol- eller uranbrytning. Ingen risk för haverier med radioaktiva utsläpp. Inga koldioxidutsläpp, inga atomsopor, inga bränslekostnader och därför bättre vinst ju längre anläggningen är i drift.


Tänk tanken att Vattenfall vore världsledande på solenergi - vilken enorm pr och inkomstkälla för Sverige.
En Segs, Solar Electric Generating System, på 100 MW effekt kostar cirka 250 miljoner amerikanska dollar.

Det gör solenergin konkurrenskraftig i jämförelse med installationskostnaderna för konventionella energianläggningar som kol, olja och atomkraft.

Men för driften behövs inget bränsle och det blir inga utsläpp. Om ett stort projekt genomfördes skulle kostnaderna bli betydligt lägre.
En Segs med effekt 100 MW behöver en ökenareal på 1,5 kvadratkilometer för en kostnad av cirka 1,8 miljarder kronor.

Bränslekostnaden är 0 kronor medan priset på uran är 5 öre per KWh. Det innebär att man sparar atombränsle för många miljarder årligen och ännu mer sparas för att man inte behöver använda fossilbränsle.
Sveriges ledande politiker borde som ett EU-projekt under ordförandeskapet i EU 2009 ta initiativ för att få igång arbetet med att förnya energisystemen genom att lägga förslag om att bygga en pilot-Segs i samarbete med ett land i Nordafrika.

När denna pilotanläggning är byggd tar Sveriges regering initiativ till en konferens med syfte att bygga solenergi i Sahara och distributionsnät till Europa.

Till konferensen bjuder man in representanter från länder i Nordafrika och Europa.

Man bör då speciellt tänka på EU- länderna i öst och Centraleuropa, som med sina dåliga atomkraftverk och antika kolkraftverk lider av svåra miljöproblem.

Denna konferens skulle få dessa länder att hejda planerna på utbyggnad av atom- och kolkraftverk för åtskilliga miljarder kronor.
Nyttan av att det byggs solenergi måste också ses i ett globalt perspektiv. Det är omöjligt för länder i tredje världen att genomföra en standardhöjning med hjälp av fossilbränsle eller atomkraft.

Därför måste länderna i den rika världen genom existerande Segs vara vägledande, så att de inte upprepar våra misstag att bygga konventionella energianläggningar med åtföljande luftföroreningar, aska och atomsopor. Det är enda sättet för alla dessa människor att i framtiden få en dräglig tillvaro.
För att komma tillrätta med klimatproblemet, hjälpa människor i u-länderna ur deras misär och lösa de globala energiproblemen på ett uthålligt sätt, föreslår jag därför att Sverige som ett pilotprojekt ska verka för att en termisk solenergianläggning med effekten 500 MW ska etableras någonstans i Sahara.Bengt Wikström

energidebattör

Mer om: Åsikt Sahara

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt