”Satsa på affärsmöjligheterna i Agenda 2030”

2019-03-11 12:40  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. FN:s Agenda 2030 har öppnat helt nya dörrar för affärer inom hållbarhet. Att det skulle bli dyrare att göra produkter och tjänster mer hållbara är förlegat, skriver Neel Strøbæk och Niklas Sörensen på Ramboll.

Det är för få inom svenskt näringsliv som ser eller tar tillvara på affärspotentialen i FN:s globala hållbarhetsmål. Samtidigt som klimat- och miljödebatten når nya höjder över hela världen görs för få hållbara satsningar här hemma. Det är dags att tänka om. Ramboll utmanar branschen genom att sätta upp fem mål redan till 2020.

Det finns affärsmöjligheter inom hållbarhet till ett värde av 110 biljoner kronor. Detta beräknade Business & Sustainable Development Commission. Det borde fungera som katalysator till ett mer djuplodat och utbrett hållbarhetsarbete inom svenskt näringsliv.

Agenda 2030 har öppnat helt nya dörrar för affärer inom hållbarhet på en nivå vi aldrig tidigare skådat. Affärerna finns inom fyra områden: 1 mat och jordbruk, 2 städer, transporter och bygg, 3 energi, och 4 hälsa och välmående.

Utrota fattigdom

De globala hållbarhetsmålen syftar till en bättre, mer jämlik och hållbar värld. De 17 globala målen handlar bland annat om att utrota extrem fattigdom, uppnå jämställdhet och säkerställa skydd för planeten och vår miljö. Den som sätter sig in i Agenda 2030 förstår att här också finns stora affärsmöjligheter. Och ju mer vi satsar tillsammans, desto större blir de.

Vi har därför på Ramboll satt upp fem egna mål som vi ska uppnå redan till 2020.

Dessa är:

1. Öka intäkter från hållbara lösningar med 40 procent

2. Noll olyckor

3. Bäst i branschen på antikorruption

4. Minska koldioxid-avtrycket från medarbetare med 20 procent

5. Mångfald som speglar den hos talangerna på varje marknad

Att det skulle bli dyrare att göra produkter och tjänster mer hållbara är förlegat. Ett exempel på detta är att när vi fokuserat på den sociala hållbarheten i utsatta områden och skapat mer integration och högre trygghet har vi sett en ökning av värdet på fastigheterna i området.

Lönsam framtid

För att målen ska kunna nås krävs också nya samarbeten mellan företag, myndigheter, civilsamhället och andra. Genom att arbeta integrerat och konkret mot FN:s hållbarhetsmål kan vi inom svenskt näringsliv bidra till samhällsutvecklingen mot en hållbar och samtidigt lönsam framtid.

Om fler inom näringslivet väljer att jobba aktivt för att anpassa sig till ett mer hållbart tänkande kan de inte bara bidra till en bättre och mer hållbar värld, utan också se fram emot goda affärsmöjligheter.

Vi på Ramboll väljer att agera framför att reagera där vi förankrat FN:s hållbarhetsmål på djupet i vår verksamhet. Fler inom det svenska näringslivet behöver göra en liknande omställning, utmana gärna oss och våra mål!

Neel Strøbæk

Senior Group Director, Sustainability & Corporate Responsibility, Ramboll

Niklas Sörensen

Vd för Ramboll i Sverige

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt