Satsa mer på forskning

2002-05-22 23:00  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

De senaste årens svaga ekonomi till trots fortsätter de svenska företagen att satsa på forskning och utveckling. Det visar Ny Tekniks genomgång av Sveriges 20 mest forskningsintensiva börsföretag . Förra året till och med ökade anslagen till FoU jämfört med året innan. Det är positiva besked.

Forskning och utveckling är fundamentalt för företagens överlevnad och konkurrenskraft. Likaså för samhällets ekonomiska tillväxt. Dagens investeringar i FoU är förhoppningsvis morgondagens affärer och välfärd. Det är den medvetna satsningen på FoU som banat väg för svenska företags framgångar, inte minst internationellt.

Sverige är, enligt OECD, det land som satsar mest på FoU i förhållande till BNP och andelen har ökat så länge mätningarna utförts. Framför allt är det näringslivets ökade anslag som ligger bakom. Ser man däremot på den forskning som bedrivs på landets högskolor ser det betydligt dystrare ut. De faktiska resurserna till forskning vid universitet och högskolor har stått stilla eller minskat under 90-talet, enligt en färsk rapport från Vetenskapsrådet.

Enligt OECD var utvecklingen av den svenska högskolesektorns FoU-resurser svagare än i alla jämförbara länder mellan åren 1989 och 1999. Här ökade resurserna med 8 procent under perioden medan medianvärdet för de tio länder med jämförbar statistik var 36 procent. På 15 år har forskningsanslagen till högskolorna ökat med cirka en miljard kronor , enligt Vetenskapsrådets beräkningar. Det innebär en ökning med knappt en halv procent per år. Det är naturligtvis inte tillräckligt.

Vetenskapsrådet gör bedömningen att forskarnas finansieringsmöjligheter är sämre i dag än tidigare. Rådet tror också att högskolorna kan komma att få problem med att rekrytera de forskningsbegåvningar som behövs för framtiden. Det är signaler att ta på allvar. Den resursförstärkning med cirka 1,5 miljarder kronor under 2001-2003 som riksdagen beslutat om räcker inte.

Om Sverige ska fortsätta att vara en ledande forskningsnation krävs en kraftfull satsning på grundforskningen och den tillämpade forskningen på landets högskolor.

Dan Magnerot

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt