”Så kan Gotland leda vägen till omställningen”

2017-09-06 12:00  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Gotland kan bli först i Sverige med ett förnybart, självförsörjande energisystem. Men för att pilotprojektet ska ge maximal nytta krävs tillräckligt med pengar och ett tydligt uppdrag, skriver Mattias Goldmann, tankesmedjan Fores.

Hela världen har med Parisavtalet enats om att begränsa klimatförändringarna till klart under två grader. Sverige vill bli det föregångsland som andra kan lära av; sju av riksdagens åtta partier inser att det är så vi som litet land kan göra skillnad. För att det ska gå, behöver också Sverige någon som går främst i ledet, och den rollen får nu Gotland.

Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att utreda hur Gotland kan stå modell för ett förnybart och självförsörjande energisystem – ett klokt beslut.

Redan i dag kommer över hälften av Gotlands el från vind och sol, biogasanläggningen omvandlar organiskt avfall till bränsle för bussar och bilar, och gasdrivna färjor är beställda. Regionen har långtgående klimat- och miljömål att bygga på, och gutarna har en stark kan själv-anda att bygga på. Därtill har Gotland nästan en miljon besökare om året, inklusive hela den politiska gräddan under Almedalsveckan. Vilket skyltfönster för smarta lösningar!

Slutligen är kostnaden för att bli kvar vid det gamla hög; dels i form av dyr införsel av fossila bränslen till ön, dels för att ett förändrat klimat slår särskilt hårt mot Gotland – länsstyrelsen varnar för höjda havsnivåer på upp till 145 centimeter, med lätt begripliga effekter.

Men historiken imponerar inte. När Skåne och Östergötland utsågs till pilotlän för biogas, var uppdraget oklart, redovisningen bristfällig och finansieringen obefintlig. Gotlands utformning får stor betydelse för hur stor effekt omställningen får bortom ön. Ett antal utgångspunkter är viktiga för det fortsatta arbetet.

Klargör tidtabellen:

År 2030 ska Sverige nå en fossiloberoende fordonsflotta med 70 procent minskad klimatpåverkan jämfört med 2010. År 2040 ett 100 procent förnybart energisystem och år 2045 nettonoll i klimatpåverkan. För att kunna dra systematiska lärdomar från Gotland, måste varje steg här uppnås sju-åtta år tidigare; den tid man behöver för att gå från beslut till invigning.

Begär lagförändringar:

En kostnadseffektiv och snabb omställning till 100 procent förnybart och lokalt producerad energi stöter troligen på lagmässiga problem. De bör systematiskt sammanställas som grund för lagändringar som gynnar omställningen också på andra håll.

Arbeta systemövergripande:

Enskilda delar av omställningen går snabbt, men att få ihop det till en helhet går trögare, till exempel hur elen lagras från en blåsig dag för att ladda elbilarna när det är vindstilla. Här kan Gotland ge lärdomar långt bortom Sveriges gränser.

Involvera och visa upp:

På Gotland finns pionjärer i ord och handling, med erfarenheter som måste komma projektet till godo, och bistå alla oss som behöver lära mer för att ställa om.

Exportera smart:

Med 100 procent lokalproducerad energi på årsbasis får man stora delar av året mer än 100 procent. Utan ny överföringskapacitet kan inte överskottet skickas till fastlandet som elektroner. Det öppnar för att göra något smartare, exempelvis att lagra elen i vätgas som kan exporteras där man får bäst betalt eller gör störst klimatnytta.

Minska sårbarheten:

Hela Gotland var strömlöst den 22 augusti, vilket visar hur mycket mindre sårbart Gotland vore med ett självförsörjande, decentraliserat elsystem; en säkerhetsaspekt som bör vägas in.

Säkerställ finansiering:

När nu fastlandskabeln för el inte blir av, frigörs närmare 10 miljarder kronor. En betydande del bör gå till medfinansiering för delar av omställningen där kostnaden är lokal eller regional men nyttan nationell eller global.

Systematisera kunskaperna:

Den globala nyttan av omställningen uppstår när erfarenheterna systematiseras. Det görs bäst av någon som är nära arbetet, men inte själv beställer, utför eller finansierar det.

I mars 2018 ska projektplanen presenteras till regeringen. Det ger oss ett halvår att säkerställa att omställningen är till maximal nytta för Gotland, Sverige och omvärlden.

Mattias Goldmann

Vd för gröna och liberala tankesmedjan Fores

Mer om: Debatt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt